Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Стосовно фінансування проведення обов’язкових медичних оглядів працівників закладів освіти

Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 року N 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних карток" (із змінами, внесеними згідно із постановами Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року N 170, від 02.06.2004 року N 720) керівники та їх заступники, педагогічні працівники, медичний персонал, працівники харчоблоків, спеціалісти, що беруть участь у навчально-виховному процесі, технічний персонал навчальних закладів України, крім вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, учні та студенти перед проходженням виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду, проходять обов'язковий профілактичний медичний огляд (далі - Постанова N 559).

Зазначеною постановою затверджено також Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів.

Витрати закладів та установ охорони здоров'я, пов'язані з проведенням обов'язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров'я.

Про це також ідеться у листі Міністерства освіти і науки України «Щодо обов’язкових медичних оглядів педагогічних працівників» від 05.09.2013 р. № 1/12-7216 та листі Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про доручення Кабінету Міністрів України від 21.07.2004 № 32143/1/1-04» від 29.07.2004 р. № 5163. В останньому листі є посилання на позицію Міністерства фінансів України про недоцільність передбачати додаткові кошти на утримання закладів освіти для проведення обов’язкових медичних оглядів своїх працівників так як в цьому немає необхідності.

Орган місцевої влади, є власником усіх бюджетних закладів на підпорядкованій йому території, працівники яких повинні пройти обов’язкові медогляди в лікарні (це і працівники освіти, і працівники лікарень тощо).

У рамках Закону від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» та на підставі постанови КМУ від 23.01.15 р. № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» орган місцевого самоврядування має право додатково, понад обсяги медичної субвенції, за рахунок якої фінансуються заклади охорони здоров’я, планувати та здійснювати за рахунок місцевих бюджетів оплату поточних і капітальних видатків закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я.

Орган місцевої влади, не тільки має право здійснювати фінансування таких установ, а й повинен бути зацікавлений в цьому, оскільки це напряму пов’язано із санітарно-епідеміологічною ситуацією і здоров’ям населення на відповідній території.

У разі відсутності в лікувально-профілактичному закладі можливості проведення окремих видів досліджень, у тому числі бактеріологічних, які є складовою частиною обов`язкових профілактичних медичних оглядів, дослідження можуть проводитися державною санітарно-епідеміологічною службою на підставі укладених з лікувально-профілактичним закладом договорів. 

Відбір матеріалу та його доставка до лабораторій, що будуть проводити дослідження, здійснюється закладами охорони здоров’я. Установа, що проводила дослідження, направляє їх результати до закладу охорони здоров’я, який проводить обов’язковий медичний огляд.