Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Повідомна реєстрація колективних договорів

Відповідно до Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. N 115, колективні договори підлягають повідомній реєстрації районними держадміністраціями (а саме відділами (управліннями) соціального захисту населення), виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад.

Сторони договору подають на повідомну реєстрацію договір разом з додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та копію договору.

Під час повідомної реєстрації реєструючий орган на титульній або першій сторінці кожного примірника договору і копії робить напис установленої постановою КМУ № 115 форми.

Напис
про повідомну реєстрацію галузевої (міжгалузевої),
територіальної угоди, колективного договору

Зареєстровано __________________________________________________________
(найменування реєструючого органу)
Реєстраційний номер ___________ від _____  __________________ 20__ року
Рекомендації реєструючого органу ___________________________________
(вихідний номер і дата надсилання листа)

Уповноважена особа
реєструючого органу    ___________________       __________________________
                                                       (підпис)                  (ініціали та прізвище)

Колективний договір може подаватися на реєстрацію вже з заздалегідь надрукованим написом із зазначенням конкретних посади і прізвища посадовця.

Сторонам договору може бути відмовлено у повідомній реєстрації лише у разі, коли подані на реєстрацію примірники договору не є автентичними. Інших підстав немає.

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження договору до реєструючого органу.

Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації чи прийняття рішення про відмову в реєстрації примірники договору повертаються сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія відповідного договору зберігається в реєструючому органі.

Зміни і доповнення, що вносяться до угоди (договору), підлягають повідомній реєстрації згідно із цим Порядком.

Таким чином працівники реєструючого органу не вправі:

  • вимагати більшу кількість примірників колективного договору, чим передбачено постановою № 115 (один – для адміністрації закладу освіти, другий – для ПК ППО, третій – реєструючому органу);
  • надання тексту колективного договору на електронному носії;
  • надання інших документів, у тому числі галузевих, обласних угод, які розміщено на відповідних сайтах;
  • самостійно виправляти шляхом закреслення, заклеювання, застосування коректора тексту колективного договору;
  • вимагати внесення змін у текст колективного договору, погрожуючи, що у тому варіанті, який подано на реєстрацію його не зареєструють,

так як це означає перевищення повноважень.

У випадку перевищення посадовими особами, які проводять повідомну реєстрацію колективних договорів, своїх повноважень та вимог постанови КМУ № 115, рекомендуємо з даного приводу звернутись до його безпосереднього керівника (бажано у письмовій формі). У випадку непорозуміння – зателефонувати юрисконсульту обласної організації Профспілки за тел. (061) 233-34-84 для отримання юридичної допомоги у вирішенні цього питання.