Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Відпустки, встановлені колективним договором

Статтею 4 Закону України «Про відпустки» встановлено, що колективним договором можуть установлюватись інші види відпусток, крім тих, що перелічені у Законі.

У зв’язку з цим, колективними договорами закладів освіти інколи встановлюють вищезазначені оплачувані відпустки (у зв’язку зі смертю близьких, у зв’язку з одруженням, за виконання роботи класного керівника, за те, що працівник на протязі календарного року не хворів тощо). У подальшому, у разі виявлення надання та оплати вищезазначених відпусток контрольно-ревізійними органами, на керівників та головних бухгалтерів накладають адміністративне стягнення та вимагають повернути гроші за оплату відпусток до бюджету за рахунок винних осіб.

З метою недопущення таких ситуацій роз’яснюю, що згідно статті 24 Закону України «Про відпустки» оплата відпусток, передбачених колективним договором в установах і організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, провадиться в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.

При складанні кошторису бюджетної установи в ньому мають право передбачати тільки ті виплати, що зазначені у нормативних документах як обов’язкові. Заробітна плата за час відпустки, передбаченої умовами колективного договору не є обов’язковою виплатою і не може враховуватись при складанні кошторису бюджетного закладу. Її виплата є нецільовим використанням бюджетних коштів.

Статтею 13 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань.

У даний час жоден з бюджетних закладів освіти не має додаткових джерел (крім ВНЗ). Якщо у є ДНЗ, ЗОШ благодійні фонди тощо, то за переліком вимог щодо витрачання з них коштів відсутні позиції за якими їх можна направити на виплату заробітної плати за час відпустки, обумовленої колективним договором.

При наявності фонду економії заробітної плати його можна витратити на премію працівникам. На оплату відпусток, передбачених умовами колективного договору, його не мають права направляти.