Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Щодо визначення заробітної плати за першу половину місяця

Згідно Закону України «Про оплату праці», а саме вимог статті 24 (в редакції Закону України N 2559-VI вiд 23.09.2010 р.) Розмiр заробiтної плати за першу половину мiсяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разi вiдсутностi таких органiв – представниками, обраними i уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично вiдпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працiвника. (Статтю 24 доповнено новою частиною згiдно iз Законом).

Таким чином, якщо розмір виплати заробітної плати не визначені у колективному договорі, його мають право сплатити за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника. Що й було зроблено однією з сільських рад Запорізької області. У зв’язку з цим працівники ЗОШ отримали не 50% заробітної плати (куди входили й частина надбавки за вислугу років, доплати та надбавки), а 50% тарифної ставки (30-40% від розміру заробітної плати).

У зв’язку з вищевикладеним рекомендуємо доповнити колективні договори закладів та установ освіти пунктом з наступного змісту:
«Розмір заробітної плати за першу половину місяця встановлюється у розмірі оплати праці за фактично відпрацьований час з розрахунку заробітної плати працівника.»