Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Про роботу постійних комісій виборних профспілкових органів

На сьогоднішній день достатньо актуальним є питання організації роботи постійних комісій виборних профспілкових органів різного рівня. Це є раціональний спосіб розподілу обов’язків на принципах демократичного централізму.

Примірний рекомендований перелік постійних комісій… та Примірні положення про них затверджені постановою президії ФПУ від 22.09.2005 р. №П-20-5 (див. Довідник голови первинної профспілкової організації / За заг. ред. І.Я. Луцишина. – К., 2007. – 688 с. – видання ФПУ).

Як правило, такі комісії створюються в ППО кількістю понад 50 членів, при радах районних, міських організацій Профспілки, ПК ППО ВНЗ. В організаціях з меншою кількістю членів обов’язки за напрямками статутної діяльності розподіляють між членами ПК. В профспілковій групі (до 15 членів) ця робота може організовуватись через систему профспілкових доручень.

Кількість, профіль комісій, кількісний склад їх членів визначає виборний профспілковий орган, виходячи з нагальних потреб.

Для прикладу ми розміщуємо на сайті положення про постійні комісії обласного комітету Профспілки (див. розділ “Організаційна робота: Положення та інструкції”).

Постійні комісії створюються разом з виборним органом на термін його дії (5 років). Положення про них затверджуються на профспілкових зборах або засіданнях виборних профспілкових органів. Ці положення мають єдину структуру. Обов’язковими розділами є:

  1. Загальні положення (мета, завдання, термін дії комісії, її підпорядкування, підзвітність, взаємодія з виборним органом, адміністрацією, іншими комісіями).
  2. Повноваження та зміст роботи комісії.
  3. Організація роботи комісії.
  4. Прикінцеві положення.

Постійна комісія щорічно планує свою роботу. Плани роботи затверджуються виборним профспілковим органом.

Про результати (підсумки) роботи голова комісії може звітувати на зборах, засіданні виборного органу, звітних зборах (конференції).