Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Положення про первинну профспілкову організацію

Положення про первинну профспілкову організацію є основним і обов’язковим її документом, на підставі якого і організовується діяльність первинки, органів управління нею.

Примірне положення про ППО – організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України, затверджене постановою президії ради ФПУ 15.11.2000 р. №П-30-7, уміщене в “Довіднику голови ППО. – К., 2007. – 688 с.” на с. 96 – 111.

Під час перевірок ППО, вивчення в них окремих питань, аналізі цього положення при наданні матеріалів на конкурс на кращу ППО відслідковується ряд типових недоліків:

  • повне копіювання Примірного положення… без змін, доповнень, адаптації тексту до умов окремого навчального закладу;
  • відсутність написів про його затвердження, неналежне оформлення згідно норм діловодства (положення повинно бути прошнуроване, аркуші пронумеровані).

Вашій увазі пропонується розроблений та адаптований до умов галузі проект положення про ППО для використання у роботі та підготовки проекту цього документу для його винесення на обговорення та затвердження на звітно – виборних зборах.