Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
  • Сфера освіти у Доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Сфера освіти у Доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
  • 24 березня 2021
Відповідно до Меморандуму про співпрацю між Федерацією професійних спілок України та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини ФПУ інформує про публікацію «Щорічної доповіді Уповноваженого з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2020 рік».
 
Уповноважений представив Верховній Раді України щорічну доповідь за 2020 рік про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими і службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та про виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і громадянина.
 
Зокрема, у доповіді сказано, що у протягом 2020 року до Уповноваженого надійшло 152 повідомлення громадян щодо забезпечення реалізації їх прав у сфері освіти та здійснено 7 моніторингів стану виконання місцевими органами управління освітою ОДА, закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти чинного законодавства, направлено 110 листів із відповідними рекомендаціями, здійснювався контроль за їх виконанням.
 
Моніторингом виявлено низку проблемних питань щодо реалізації прав учнів (слухачів) на доступ до якісних послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Неналежним залишається стан матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
 
За даними МОН, частка видатків на систему професійної (професійно-технічної) освіти у консолідованому бюджеті на освіту у 2020 році становить 4,55% (у 2016 р. – 4,78%).
 
Через недостатні інвестиції в інфраструктуру та освітній процес деякі заклади мають зношене обладнання, подекуди на 60%. 
 
У 2020 році кількість закладів професійної освіти зменшилась на 17 одиниць, порівняно з 2019 роком.
 
Причиною цього негативного явища є не тільки скорочення частки молоді віком 15-24 років у загальній чисельності постійного населення (з 11,3% у 2014 р. до 9,6% у 2020 р.), а й зниження престижності професійної (професійно-технічної) освіти в Україні, через що більшість випускників шкіл обирають вищу освіту.
 
При цьому третина з тих, хто нині має статус безробітного – молодь віком до 35 років. Такий дисбаланс на ринку праці стає причиною зниження ефективності роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
 
За звітний період Уповноваженим було розглянуто повідомлення, з якими найчастіше зверталися учні, студенти, а також їхні батьки або особи, які їх замінюють, для відновлення права на здобуття вищої освіти, належного стипендіального забезпечення, з оскарженням питань проведення реорганізації закладів освіти.
 
За результатами моніторингових візитів та розгляду звернень громадян Уповноваженим виявлено системні проблемні питання щодо реалізації прав людини і громадянина у сфері вищої освіти. Також на контролі Уповноваженого перебувають питання додержання прав учасників освітнього процесу під час реорганізації закладів освіти.
 
Свої зауваження та рекомендації з кожного пункту Уповноважений окреслив Кабінету Міністрів України та Міністерству освіти і науки України.
 
За матеріалами сайту
ЦК Профспілки