Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
  • Енергодарська ЗОШ №4: беремо участь в обласному конкурсі на кращий колективний договір – 2020
Енергодарська ЗОШ №4: беремо участь в обласному конкурсі на кращий колективний договір – 2020
  • 10 березня 2021
 
Розвиток ринкових відносин, деструктивні процеси економіки відчутно вплинули на систему освіти, на рівень оплати праці і, як наслідок, зробили проблемною віру людей у здатність Профспілок захистити їхні права та соціальні гарантії. Сьогодні самим Профспілкам треба боротися за виживання, за збільшення чисельності своїх рядів. Профспілкова організація закладу укріплює єдність у своїх рядах, бореться за соціальну справедливість та краще завтра, розуміючи, що Профспілки – не для задоволення споживчих потреб своїх членів, вони – для захисту їх прав.
 
Політична, соціально-економічна ситуація в країні значно вплинула на фінансування бюджетних галузей, рівень оплати праці і навіть повноту і своєчасність виплат заробітної плати, надбавок і доплат у тому числі і в галузі освіти. Єдиним регіоном області, де виконуються майже усі нормативні акти, гарантії стосовно фінансування галузі, оплати праці та інші залишилось м. Енергодар, де спільна наполеглива позиція управління освіти (начальник – Букреєва Світлана), міської організації галузевої Профспілки (голова – Микола Чорний), директорського та депутатського корпусів при самодостатності міського бюджету гарантують належне фінансове забезпечення міської галузевої угоди та колективних договорів установ і закладів освіти міста. Це фінансування проводиться пропорційно кількості працюючих, учнів та вихованців, з урахуванням інших потреб і нормативів, статусу закладів.
 
Енергодарська ЗОШ №4 Енергодарської міської ради – це сучасний конкурентноспроможний освітній заклад, де формується ресурс компетентної особистості випускника нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища та ресурс особистісного розвитку дитини з особливими потребами. Одним із завдань школи є адаптація та інтеграція дітей з особливими освітніми потребами  у суспільство.
 
У закладі навчається 585 учнів.
 
Заклад засновано в 1986 році. Директор – Олена Воробйова, голова ППО – Людмила Федько.
 
До послуг вихованців та педагогів: більшість навчальних кабінетів  оснащені мультимедійними проекторами, ноутбуками, з виходом до мережі Інтернет, один з двох комп’ютерних класів оснащений інтерактивною SMART-дошкою, сучасна бібліотека, великий спортивний зал, в якому проведені ремонтні роботи в 2020 році; затишна їдальня з належним кухонним інвентарем, медичний пункт з медичним працівником, логопедичні кабінети та зал ритміки,  кабінет лікувальної фізкультури та ігрова кімната, актова зала.
 
Функціонування та життєдіяльність закладу забезпечують 65 педагогів, з них вищої категорії 29 вчителів, І категорії – 4 вчителі, ІІ категорії – 12 вчителів, спеціалістів - 18. Мають звання «старший вихователь» - 1, звання «вчитель-методист» 3 педагоги, звання “старший учитель” – 19 педагогів.
 
Всі вони є членами галузевої Профспілки.
 
Профспілкова організація працює за принципами соціального партнерства з адміністрацією. Головним підтвердженням цього є укладений колективний договір з урахуванням положень Галузевої угоди на 2018-2020 роки між адміністрацією та профспілковим комітетом, який схвалено на зборах трудового колективу школи і зареєстровано 19.12.2018 року (реєстраційний №46/18) виконавчим комітетом Енергодарської міської ради без зауважень.
 
Договір складається з 9 розділів, 171 пункту та 8 додатків, які в повному обсязі регулюють трудові, соціально-економічні відносини в трудовому колективі освітнього закладу.
 
Цим договором на засадах соціального партнерства регламентуються питання трудових відносин, оплати праці, режимів роботи і відпочинку, відпусток, охорони праці, соціально-трудові гарантії і компенсації, гарантії діяльності профспілкової організації, адміністративно-громадський контроль за станом виконання.
 
Важливою складовою договору є додатки. Положення про надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам та про преміювання працівників чітко співвідносять особистий внесок з відсотковим розміром виплат, що є стимулюючим фактором в діяльності працівників.
 
Профспілковий комітет тримає в полі зору всі проблеми та потреби працівників навчального закладу: виконання колективного договору, оздоровлення, відпочинок, заробітна плата та робочі місця, безпечна праця, правовий захист та матеріальна підтримка, спортивна, культурно-масова робота, навчання і розваги та ін.
 
Обидві сторони соціального діалогу дотримуються принципів рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності. Адміністрація закладу в більшості випадків підтримує добрі починання та задуми профспілкового комітету.
 
Через колдоговірну роботу врегульовуються норми умов та оплати праці, режиму роботи, робочого часу і часу відпочинку, надання щорічних і додаткових відпусток, встановлення доплат, надбавок тощо.
 
Кожного року виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу.
 
Згідно ст. 57 Закону України “Про освіту” педагогічним працівникам закладу виплачується щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у середньому в розмірі 50% місячного посадового окладу з урахуванням Положення про її надання, яке є додатком до колективного договору.
 
Згідно колективного договору профспілкова організація бере участь у розв’язанні всіх проблем, які виникають у процесі роботи навчального закладу. Голова профкому входить до складу тарифікаційної комісії, де погоджує педагогічне навантаження. В навчальному закладі розробляються та погоджуються з профкомом розклад та графіки роботи працівників. Профспілка здійснює контроль за правильністю встановлених посадових окладів, тарифікаційних ставок, своєчасним внесенням змін до тарифікації працівників. Відповідно до колективного договору здійснюється доплата у розмірі 40% сторожам за роботу у нічний час.
 
До додаткових соціальних пільг для працівників закладу за колективним договором слід віднести і літнє оздоровлення працівників закладу за рахунок профспілкових коштів: 2019 рік – 20 чол. (19,8% колективу), 2020 рік – 18 чол. (18,2%) (100% бажаючих) та оздоровлення дітей членів Профспілки: 2019 рік – 2 чол.
 
Сума коштів, наданих за нормами колективного договору на запровадження не передбачених законодавством пільг та виплат працівникам і членам їх сімей в 2019 році становила 1262 грн. на одного працюючого, в 2020 році – 1305 грн.
 
Додатковим мотиваційним фактором членства в Профспілці є відрахування роботодавцем згідно ст. 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та ст. 250 КЗпП України коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу. Причому ці кошти відраховуються у розмірі 0,5% фонду оплати праці: 2019 рік – 48025 грн., 2020 рік – 58875 грн. (585 грн. на одного працюючого). Це єдиний випадок в галузі області цієї виплати в такому обсязі.
 
Останні роки активно впроваджуються інноваційні технології, члени профспілки опановують новітні технології шляхом самоосвіти, відвідують онлайн-вебінари, проходять дистанційні курси з використання сервісів дистанційних форм роботи, в умовах карантину засідання профкому відбувались дистанційно, проведенням онлайн zoom-конференцій.
 
Адміністрація і профспілковий комітет закладу є системними, надійними соціальними партнерами, які на достойному, законодавчо обгрунтованому рівні організовують процес колективно-договірного регулювання трудових, соціально-економічних відносин в трудовому колективі, адміністративно-громадський контроль за станом дотримання взятих за колективним договором зобов’язань, що є запорукою високоефективної творчої діяльності педагогічного складу та працівників закладу, осмисленого та вмотивованого членства в освітянській Профспілці.
 
Первинна профспілкова організація Енергодарської  загальноосвітньої школи №4 домагається створення таких умов праці, за яких кожен працівник міг би працювати і розвиватися як особистість, знаючи, що його права і свободи будуть непорушними.
 
За поданням Енергодарської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, розглянувши конкурсні матеріали, президія комітету Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України прийняла рішення (постанова президії №П-7-5 від 02.03.2021) про надання матеріалів Енергодарської ЗОШ №4 на участь в обласному міжгалузевому конкурсі на кращий колективний договір 2020 року серед підприємств і організацій Запорізької області.
 
 
Прес-служба
Енергодарської МОП