Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
  • Створено Консультативну раду з питань розвитку середньої освіти
Створено Консультативну раду з питань розвитку середньої освіти
  • 19 лютого 2021
 
Згідно з документом, Консультативна рада створюється як консультативно-дорадчий орган при Главі держави.
 
Основними завданнями Консультативної ради є моніторинг сучасного освітнього простору, стану реформування системи загальної середньої освіти, аналіз законодавства України у цій сфері.
 
Консультативна рада готуватиме пропозиції щодо забезпечення доступності та високої якості загальної середньої освіти, прав учасників освітнього процесу, удосконалення законодавства України про загальну середню освіту та актуалізації його основних завдань.
 
Серед завдань ради – забезпечення інноваційного розвитку загальної середньої освіти, формування компетентностей здобувачів освіти, оцінювання результатів навчання учнів, забезпечення професійного розвитку вчителів, дотримання гарантій держави щодо, зокрема, оплати праці, соціального та пенсійного забезпечення тощо.
 
Також рада опікуватиметься розвитком державно-приватного партнерства у сфері освіти, сприятиме координації центральної та місцевої влади, підприємств і закладів освіти з розвитку сучасного та безпечного освітнього середовища.
 
Консультативна рада може утворювати робочі групи для вивчення питань, які належать до її компетенції, та залучати до роботи цих груп представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань, вітчизняних та іноземних учених, фахівців, експертів.
 
Президент цим указом також затвердив склад Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти.
 
Очолив раду народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин.
 
Засідання Консультативної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу. За результатами засідання у разі потреби оформлюється протокол, який підписує голова ради.
 
Проект Консультативної ради був запропонований керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.
 
Діяльність Консультативної ради є відкритою і гласною, інформація про її діяльність розміщується на веб-сайті офіційного інтернет-представництва Глави держави. 
 
За матеріалами сайту
ЦК Профспілки