Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
  • Рада ФПУ розглянула проекти документів VIII з'їзду ФПУ
Рада ФПУ розглянула проекти документів VIII з'їзду ФПУ
  • 17 лютого 2021
20210216 113851
 
16 лютого у режимі відеоконференції у Будинку профспілок на столичному Майдані Незалежності відбулось сьоме засідання Ради Федерації профспілок України.
 
Як забезпечити ефективний соціально-економічний захист працівників, подальший розвиток соціального діалогу та профспілкового руху? Що потрібно зробити для досягнення соціальної справедливості? Ці та інші актуальні питання в контексті підготовки проектів документів  чергового з’їзду ФПУ обговорили члени Ради ФПУ на своєму засіданні:
 
- Про скликання VIII З’їзду Федерації профспілок України.
 
- Про проєкт постанови VIIІ З’їзду ФПУ «Про Звіт Ради Федерації профспілок України  про роботу у період з березня 2016 по березень 2021 рр.»
 
- Про  Стратегію діяльності ФПУ на 2021–2026 роки «Час дій та якісних змін».
 
- Про зміни до Статуту Федерації профспілок України.
 
- Про затвердження Звіту про виконання бюджету Федерації профспілок України за 2020 рік.
 
Рада ФПУ прийняла рішення провести VIII з’їзд Федерації профспілок України 24 березня 2021 року у Києві.
 
З доповіддю «Про  Стратегію діяльності ФПУ на 2021–2026 роки «Час дій та якісних змін» виступив Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. Він зокрема зазначив, що Комісія Ради ФПУ з напрацювання  пропозицій до проекту Стратегії вважає, що для Федерації профспілок України - найчисельнішого національного профоб’єднання  - притаманним є визначення місії, пріоритетів, цілей і завдань у формі Стратегії, як загального не деталізованого плану на середньостроковий міжз’їздівський  період.
 
Профспілковий лідер наголосив, що питання щодо спільних цілей і завдань виявилося найбільш дискусійним і зібрало чимало  пропозицій при обговоренні у Комісії. Було вирішено не визначати цілі і завдання в контексті галузевих і територіальних проблем, що призвело б до дублювання програм членських організацій,  а описати загальні для всіх профспілкових організацій цілі та завдання, акцентуючи основну увагу на представництві і захисті прав та інтересів працівників  і членів профспілок. Це питання зайнятості, робочих місць, умов праці, трудових відносин, оплати праці, соціального страхування і  соціального захисту, організаційного, інформаційного та фінансового зміцнення профспілок,  вдосконалення профспілкової роботи.
 
«Ми виходимо з розуміння того, що ФПУ є національним  профцентром з відповідними функціями і повноваженнями  щодо взаємодії з зовнішніми суб’єктами права - органами влади, об’єднаннями організацій роботодавців, іншими інститутами громадянського суспільства та міжнародними організаціями, - підкреслив Григорій Осовий. - З іншого боку, ФПУ повинна здійснювати консолідацію в самому профспілковому русі, вести переговори  щодо укладання Генеральної угоди, формування СПО об’єднань профспілок, профспілкової сторони в НТСЕР, фондах соціального страхування  тощо, а також забезпечувати роботу колегіальних органів ФПУ та координацію і об’єднання  дій  членських організацій на виконання статутних завдань».
 
Окрім  того,  повідомив Голова ФПУ, у Стратегії ставиться завдання підвищити статус Академії праці, соціальних відносин і туризму і   перетворити її з виключно навчального закладу для студентів на  потужний науково-методичний і дослідницький центр з розвитку профспілкового руху, підготовки і перепідготовки  профспілкових кадрів та активу.  
 
А попередня оцінка завдань засвідчує, що для їх виконання потрібні значні фінансові ресурси. Сьогодні ми бачимо два шляхи їх залучення:  сплата внесків та кошти, що надходять з майнового комплексу ФПУ. Вбачається фінансування поточної діяльності здійснювати переважно за рахунок надходжень членських внесків, а дивіденди спрямовувати на спільні з членськими організаціями програми в інтересах всіх  членів профспілок. Однак питання щодо розмірів внесків, так званого оплачуваного членства і представництва в колегіальних органах ФПУ з урахуванням не тільки чисельності членів профспілки, а й сплачених внесків на діяльність ФПУ потребує внесення змін до Статуту. 
 
Григорій Осовий підкреслив у своєму виступі, що Комісія Ради продовжує роботу і врахує всі пропозиції членських організацій та експертів до проекту Стратегії.
 
Рада ФПУ прийняла рішення взяти за основу проєкт постанови VIIІ З’їзду ФПУ «Про Звіт Ради Федерації профспілок України  про роботу у період з березня 2016 по березень    2021 рр.» і затвердила Звіт про виконання бюджету Федерації профспілок України за 2020 рік. 
 
Дискусія розгорнулася навколо запропонованих Робочою групою Ради ФПУ з напрацювання пропозицій щодо змін Статуту  Федерації профспілок України. Заслухавши та обговоривши доповідь з цього питання, Рада ФПУ прийняла рішення доручити згаданій групі продовжити роботу щодо внесення змін до Статуту ФПУ та розглянути це питання на черговому засіданні Ради ФПУ, яке планується провести 18 березня ц.р.. 
 
За матеріалами сайту
ФПУ