Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
  • Підбито підсумки роботи за п’ять років – відбувся ІХ З’їзд Профспілки
Підбито підсумки роботи за п’ять років – відбувся ІХ З’їзд Профспілки
  • 18 грудня 2020
17 грудня 2020 року у режимі онлайн відбувся ІХ З’їзд Профспілки працівників освіти і науки України. Вперше в історії, через пандемію COVID-19, ця важлива подія була організована та проведена в режимі відеоконференції за допомогою програми ZOOM, проте це не завадило побудувати роботу у діловому та конструктивному руслі.
 
У роботі заходу взяли участь Георгій Труханов – Голова Профспілки, Григорій Осовий – Голова Федерації профспілок України, Сергій Романюк, Любов Гарбаренко, Володимир Цвих, Ольга Чабанюк, Сергій Пугачов – заступники Голови Профспілки, делегати з’їзду, які були обрані від обласних організацій, запрошені. Загалом онлайн захід зібрав понад 160 учасників.
 
Виступаючи на з’їзді Профспілки Голова ФПУ Григорій Осовий наголосив, що Профспілка освітян України, одна з найчисельніших та найактивніших у складі ФПУ і подякував за конструктивну та згуртовану роботу.
 
Голова ФПУ підкреслив, що загрози проти прав працівників у вигляді антисоціальних законопроектів, нині є, і щоб гідно їм протистояти, треба бути сильними і солідарними!
 
«Звітний період роботи Профспілки працівників освіти припав на складний період суспільного життя. Ми підтримуємо освітян у їх справедливих вимогах. Федерація профспілок буде співорганізатором ваших перемог», – підсумував голова ФПУ Григорій Осовий.   
 
На порядок денний з’їзду було винесено наступні питання:
 
  • затвердження Статуту Профспілки працівників освіти і науки України в новій редакції;
  • звіт ЦК Профспілки за період з 2015 року до 2020 року та Основні напрями діяльності Профспілки на 2021-2025 роки;
  • звіт Контрольно-ревізійної комісії Профспілки;
  • вибори голови Профспілки, заступників голови Профспілки;
  • формування Центрального комітету Профспілки;
  • вибори Контрольно-ревізійної, Статутної та Мандатної комісій ЦК Профспілки та затвердження Положень про них.
Діловий тон обговоренню актуальних проблем, що зараз турбують членів Профспілки, задав Голова Профспілки Георгій Труханов, окресливши проблематику своєї доповіді навколо основних векторів діяльності організації за період із 2016 до 2020 року.
 
Профспілка працівників освіти і науки України – найчисельніша громадська профспілкова організація, яка об’єднує в своїх рядах 1 мільйон 440,7 тисяч спілчан. Серед членів профспілки понад 934 тисячі працівників, більше ніж 400 тисяч студентів, 25 тисяч учнів закладів професійно-технічної освіти та 70 тисяч пенсіонерів – ветеранів педагогічної праці. 
 
Георгій Труханов підкреслив, що соціально-економічні інтереси та трудові права освітян представлялися та відстоювалися на всіх щаблях владних структур, використовуючи усі законні форми і методи: від сотень звернень, заяв, зауважень та доповнень до законодавчих документів, спільних робочих заходів – аж до активних дій. Загалом за звітній період було організовано або взято солідарну участь у більш як 20 акціях протесту та профспілкових пікетах.
 
Впродовж останніх років ЦК Профспілки розглянуто та внесено пропозиції до більш як 530 законопроектів, понад 600 проектів постанов Кабінету Міністрів України, понад 500 проектів наказів Міністерства освіти і науки України та інших нормативно правових актів.
 
Голова Профспілки, заступники голови, відповідальні фахівці брали участь у засіданнях Національної тристоронньої соціально економічної ради, Національного агентства кваліфікацій, інших представницьких органах. Доводили свою позицію під час переговорів, зустрічей та круглих столів із керівництвом та працівниками Міністерства освіти, з представниками Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики тощо. 
 
На найвищому рівні щороку велися дискусії та перемови щодо освітянського бюджету та належного фінансування галузі, адже дії Профспілки та усіх її обласних організацій спрямовувалися насамперед на фінансове забезпечення трудових прав та інтересів спілчан. 
 
ЦК Профспілки опікувався питанням розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, що здійснюється на основі затвердженої Урядом формули, і слідкував, щоб наприкінці кожного року різноманітні економії не призводили до невиплат заробітних плат педагогам.
 
Не менш важливим у діяльності ЦК Профспілки є удосконалення формульного розподілу освітньої субвенції, зокрема неприпустимості застосування при її розподілу неефективних показників, що впливає на чисельність вчительських ставок та їх фінансове забезпечення.
 
Впродовж 2016-2017 років ЦК Профспілки спрямовував свою діяльність на опрацювання проекту закону «Про освіту», особливо в частині оплати праці освітянам. 
 
Голова Профспілки поінформував, що впродовж звітного періоду посадові оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників підвищувалися 9 разів. Залежно від категорії працівників їх розміри збільшилися у 2 – 2,8 рази. Збільшено до 30% розмір надбавки за престижність педагогічної праці. Постійні нагадування спілчанами органам влади про необхідність виконання прийнятих норм впливали на прийняття відповідних рішень.
 
Також було підкреслено, що у звітній період не допущено закриття впродовж трьох років понад 3 400 шкіл та звільнення приблизно 20 тисяч педагогів.
 
ЦК Профспілки вживалися заходи для фінансового забезпечення закладів вищої, фахової передвищої, професійно-технічної освіти. Велася робота щодо захисту інтересів та підвищення рівня правової культури молоді, яка навчається. Проводилися щорічні навчання та школи молодого лідера.
 
За цей час Правовою службою Профспілки надавалася безоплатна правова допомога, здійснювалося представництво та захист членів профспілки з питань трудового законодавства. За звітний період проведено понад 15 тисяч перевірок додержання законодавства про працю.
 
Активно проводилася робота спортивного, культурно-освітнього спрямування, оздоровлення членів Профспілки та їхніх дітей. Із 2016 року започатковано проведення щорічної Всеукраїнської спартакіади. Організовано та проведено 12 всеукраїнських змагань з 5 видів спорту, в яких взяли участь 1050 спілчан. Шість років поспіль спілчани беруть участь у Міжнародній спартакіаді вчителів у Республіці Болгарія і займають призові місця. 
 
Голова Профспілки також наголосив, що продовжується співпраця з Інтернаціоналом освіти та його регіональною організацією – Європейським комітетом профспілок освіти. Підтримується інформаційна співпраця та комунікація з представниками прес-служб законодавчої та виконавчої влади, інституцій громадянського суспільства, міжнародних партнерів.
 
«Ми розуміємо ситуацію у державі, але вважаємо, що не може бути економії на освіті – на дітях, на вихователях, вчителях, викладачах. Фінансування освіти – це інвестиції держави й своє майбутнє, розвиток та інновації, які не можуть бути за рахунок людей педагогічної праці.
 
Профспілка й надалі займатиме конструктивну позицію в суспільному житті, продовжить цілеспрямовану роботу щодо відстоювання прав та гарантій освітян, дотримуючись принципів єдності, солідарності, справедливості і законності» – підкреслив Георгій Труханов.
 
В обговоренні звітної доповіді взяли участь делегати з’їзду з регіонів. Під час виступів було внесено низку критичних зауважень та ділових пропозицій. У доповіді та вступах відзначено системну роботу ЦК Профспілки, спрямовану на виконання статутних завдань та рішень її виборних органів, запропоновано вектори роботи на наступну п'ятирічку. 
 
Після ґрунтовного обговорення доповідей Голови Профспілки та голови контрольно-ревізійної комісії, внесення конструктивних пропозицій та відкритих дискусій, з’їзд прийняв звіт про п’ятирічну роботу Профспілки у питаннях соціально-економічного захисту прав освітян, студентської молоді та ветеранів педагогічної праці. 
 
З’їзд затвердив Статут Профспілки працівників освіти і науки України в новій редакції, пріоритетні завдання для Профспілки та її членських організацій. визначив основні напрями діяльності Профспілки на наступні 2020-2025 роки. Також було прийнято заяви та звернення до влади щодо захисту прав освітян, зокрема, які пов’язані із підвищенням розмірів заробітних плат, запровадження обов'язкового державного страхування на випадок захворювання коронавірусною хворобою працівників закладів освіти з відповідними фінансовими ресурсами.
 
Після утвердження основних документів відбулися вибори Голови Профспілки та його заступників. Головою Профспілки працівників освіти і науки України шляхом відкритого голосування обрано Георгія Труханова, заступниками Голови – Любов Гарбаренко та Сергія Романюка. 
 
Також було обрано заступників на громадських засадах, ними стали Сергій Пугачов – Голова Вінницького обкому, Володимир Цвих – голова профкому Київського національного університету імені Тараса Шевченка) та Ольга Чабанюк, яка буде опікуватися питаннями молоді, яка здобуває освіту.
 
За матеріалами сайту
Ц Профспілки