Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
  • СПО об'єднань профспілок категорично проти порушення прав педагогів
СПО об'єднань профспілок категорично проти порушення прав педагогів
  • 17 листопада 2020
13 листопада 2020 року на розгляд Урядового комітету з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та соціальної політики внесено проекти актів законодавства, попередньо опрацьовані профспілковою стороною.
 
Серед них - проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» та зупинення її дії.
 
СПО об’єднань профспілок не погодився із запропонованими Урядом змінами до постанови № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», якими ще на один рік відтерміновується реалізація прав педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників на законодавчо визначений рівень оплати праці.
 
На засіданні Комітету, який проходив у форматі відео-конференції, перший заступник голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Олександр Шубін наголосив, що протокольне рішення, на виконання якого розроблено проект зазначеної постанови КМУ, не відповідає нормам законодавства.
 
Так, згідно із Законом України «Про освіту», Кабінет Міністрів України зобов’язаний забезпечити до 2023 року поетапне щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб пропорційно розміру збільшення доходів Державного бюджету України і затвердити відповідні схеми посадових окладів. Таким чином, Уряд практично ігнорує завдання, поставлені перед ним у законі «Про освіту».
 
Зважаючи на це, СПО об’єднань профспілок направлено заперечення до Міністерства освіти і науки України та Секретаріату Кабінету Міністрів України для врахування під час його доопрацювання.
 
За матеріалами сайту 
ФПУ