Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Про професійні стандарти вчителів
  • 5 листопада 2020
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вкотре надав зауваження Міністерству освіти і науки до проекту професійних стандартів за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», що передбачені у проекті наказу Мінекономіки про їх затвердження.
 
Більшість пропозицій залишаються не врахованими Міносвіти. 
 
Це, перш за все, невідповідність назв посад педагогічних працівників, що зазначені в Законах «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», а також Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ та назвам зазначеним в Урядовій про оплату праці на основі ЄТС.
 
Залишаються також вимоги, які є доволі суб’єктивними та не сприятимуть об’єктивній оцінці роботи вчителя, присвоєння відповідних кваліфікаційних категорій та звань тощо.
 
Основна відмінність трудових компетентностей вчителів вищої кваліфікаційної категорії, в розумінні розробників професійних стандартів, полягає в наданні рекомендацій іншим вчителям, здійсненні наставництва, супервізії, наданні консультативної підтримки та методичних роз’яснень, здійсненні їхнього навчання (майстер-класи, семінари тощо), «оцінюванні ефективності і доцільності застосування різних інструментів оцінювання», навчанні інших учителів критично оцінювати інформацію в мережі Інтернет, здійснювати захист пристроїв, комунікаційних мереж і баз даних, заохочення інших вчителів до застосування певних прийомів, наданні допомоги вчителям планувати професійний розвиток.
 
Такі функції не можуть бути ознакою для визначення певного кваліфікаційного рівня та, крім того, включатися до трудових обов’язків будь-кого з учителів. В іншому разі мала б бути норма про обов’язкове сприйняття вчителями нижчої кваліфікації таких «повчань» та «опіки». Ці види діяльності найбільш притаманні фахівцям інституцій, на які покладено забезпечення підвищення кваліфікації і професійного розвитку педагогічних працівників.
 
Якість освітньої діяльності вчителя має визначатися рівнем організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, який забезпечує здобуття учнями якісної освіти на кожному її рівні.
 
При розробці професійних стандартів мають бути дотримані норми статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту».
 
Тому проект професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста), має бути суттєво доопрацьований, з чітким розмежуванням умінь, компетентностей, функцій, зокрема необхідних для виконання трудових функцій, недопущення упередженої суб’єктивної оцінки праці вчителів, встановлення відповідного кваліфікаційного рівня під час їх атестації, а отже й рівня оплати праці.   
 
За матерілами сайту
ЦК Профспілки