Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Лист-звернення до голови ОДА Баранова В.О.
  • 18 вересня 2014

Шановний Валерію Олексійовичу!

До Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України надходить інформація від спілчан відносно вказівок фінансових управлінь районних державних адміністрацій про необхідність вжиття органами управління освітою заходів з метою виконання п.13 доручення Прем’єр-міністра України від 15.08.2014 р. № 29526/7/1-14 до Закону України від 31.07.2014 № 1622-VII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Зокрема вимагається оптимізувати штатну чисельність працівників закладів та установ освіти, відправляти їх у відпустки без збереження заробітної плати на визначений керівниками термін, встановлювати режим роботи на умовах неповного робочого часу, зменшувати або скасовувати стимулюючі виплати та підвищення посадових окладів, зменшувати надбавки і доплати, які встановлені у граничних розмірах, без попередження працівників.

Це протизаконно так як, відповідно до пункту 6 6 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» з урахуванням внесених змін Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 31.07.2014 № 1622-VII, право вживати таких заходів надано лише керівникам центральних органів виконавчої влади, які здійснюють контроль та нагляд у відповідних галузях і сферах, та центральних органів виконавчої влади, виконання функцій яких можуть здійснювати відповідні міністерства.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» до центральних органів виконавчої влади, які виконують функції з контролю та нагляду у відповідних галузях і сферах, належать інспекції, функції з надання адміністративних послуг - служби, функції з управління об'єктами державної власності - агентства. Відповідно до статті 1 закону такі центральні органи виконавчої влади, як міністерства, забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах.

При прийнятті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 31.07.2014 № 1622-VII завдяки позиції громадськості, народних депутатів України та дій профспілок було не допущено схвалення в ньому норм щодо звуження трудових прав працівників бюджетної сфери.

У в’язку з цим просимо Вас, шановний Валерію Олексійовичу, вжити відповідні заходи для недопущення порушення трудових прав працівників навчальних закладів та установ освіти і науки Запорізької області.

За дорученням президії

Голова обкому Профспілки
Н.І.Гринь