Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Наступальні дії профспілок
  • 27 лютого 2020
Акція профспілок біля комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів проти антисоціальних, антитрудових і антипрофспілкових законопректів, на підтримку Спільної місії ЄКП та ПЄРР МКП, відбулася в м. Києві на вул. Банковій, 25 лютого 2020 року.
 
Цього дня на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики під час зустрічі членів Спільної місії ЄКП та ПЄРР МКП з головою комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики Галиною Третьяковою виступив керівник Спільної місії ЄКП та ПЄРР МКП, Генеральний секретар Європейської конфедерації профспілок Лука Вісентіні.
 
Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий прокоментував позицію профспілок з земельного питання: профспілки не проти продажу землі, але потрібно громадське обговорення питання та Всеукраїнський референдум, бо земля належить народу, а він головне джерело влади в Україні.
 
Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо визнання дій Кабінету Міністрів України протиправними в частині порушення процедури погодження із СПО об’єднань профспілок проекту Закону України «Про працю», який в подальшому зареєстрований у Верховній Раді України за №2708 від 28.12.2019. Про це повідомляє прес-служба суду. Відповідний позов до суду подала Федерація профспілок України. Серед вимог позову – зобов’язати КМУ, як суб’єкта законодавчої ініціативи, відкликати вказаний законопроект. Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 8 квітня 2020 року.
 
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України спрямував до голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України С.В. Бабака правовий висновок щодо проектів законів України «Про працю» (реєстр. № 2708 від 28.12.2019 року; реєстр. № 2708-1 від 11.01.2020 року; реєстр. № 2708-2 від 16.01.2020 року). ЦК Профспілки пропонує профільному Комітету Верховної Ради України прийняти рішення про відкликання та зняття з розгляду проекту Закону України «Про працю» (реєстр. № 2708) як такого, що суперечить Конституції України, актам міжнародного права, ратифікованим Україною. ЦК Профспілки звернув увагу народних депутатів України, що такий доленосний законодавчий акт, який стосується трудових, соціальних прав громадян, внесений Кабінетом Міністрів України кулуарно, без своєчасного оприлюднення та широкого обговорення. У порушення законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про соціальний діалог», Регламенту Кабінету Міністрів України та Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки, не проводилися узгоджувальні процедури зі СПО об’єднань профспілок.
 
Однією із стратегічних цілей діалогу і співробітництва між Україною та ЄС визначено дотримання і зміцнення принципу поваги прав людини і основних свобод. Україна визнала, приєдналася і ратифікувала більшість найважливіших міжнародних актів у цій сфері, які зобов’язують державу дотримуватися, в тому числі, і права людини на достатній рівень життя, свободу від примусової і рабської праці, на об’єднання в професійні спілки, їх незалежність, безперешкодне функціонування і на соціальний діалог.
 
Україна є членом Міжнародної організації праці з 1954 року. Більшість чинних конвенцій МОП Україною ратифіковано ще за часів СРСР. Зокрема, це ратифіковані: у 1956 році конвенції № 29 «Про примусову чи обов’язкову працю», № 87 «Про свободу асоціації і захисту прав на організацію», № 98 «Про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів», № 100 «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності»; у 1961 році конвенцію №111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять»; у 1979 році конвенцію № 138 «Про мінімальний вік для прийому на роботу». Конвенції і рекомендації МОП встановлюють загальновизнані у світі мінімальні трудові, соціально-економічні гарантії. Дотримання та врахування їх положень є обов’язком держави і пріоритетом при формуванні і реалізації соціально-економічної політики.
 
Разом з тим, Урядом України пропонується встановити, що з дня набрання чинності цим Законом акти органів державної влади і управління Союзу PCP та Української PCP з питань трудових відносин не діють на території України. Це може означати і денонсацію ратифікованих Україною конвенцій МОП, що є неприпустимим та призведе до втрати авторитету України у світовій спільноті.
 
Внесений Кабінетом Міністрів України законопроект звужує коло норм прямого державного регулювання і водночас ліквідує наявні у законодавстві механізми узгодження інтересів та попередження колективних трудових конфліктів, провокує перманентне протистояння на рівні «роботодавець – працівник» і «роботодавець – профспілка».
 
Аналіз законопроекту свідчить, що в порушення статей 1, 3, 43 Конституції України ним запроваджуються механізми руйнації України як соціальної і правової держави через фактично повне нівелювання ролі держави в регулюванні трудових відносин, утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головного обов’язку держави.
 
Фактичне вилучення професійних спілок з соціального діалогу як на національному рівні, так на рівні трудового колективу – це порушення державою Україна основного принципу, покладеного в основу діяльності Міжнародної організації праці, «принципу свободи об’єднання», та зобов’язання МОП щодо «дійсного визнання права на колективні переговори, спільних дій адміністрації і працівників у справі постійного покращення організації виробництва і співробітництва працівників і роботодавців в підготовці і застосуванні заходів соціального і економічного порядку» (Статут МОП). Це порушення особливо рельєфно виділяється на фоні норм Конвенції МОП № 135, якою однозначно встановлено – представниками працівників апріорі є професійні спілки, і лише у разі їх відсутності – такими можуть бути вільно обрані представники.
 
26 лютого 2020 року біля будівлі Уряду України відбувся профспілковий пікет – «За справедливу трудову реформу!». Організатор – Федерація професійних спілок України. Профспілки виступили проти прийняття антисоціального закону «Про працю», який засуджується міжнародною спільнотою,  науковцями, громадянським суспільством. Закон України «Про працю» носить антиконституційний характер, суперечить основним принципам регулювання соціально-трудових відносин та нівелює міжнародні зобов’язання України, передбачені Конвенціями МОП. Пікетування відбулося під час зустрічі місії глобальних профспілок із Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофієм Миловановим.
 
Прес-служба
обласної організації
Профспілки
за матеріалами
сайтів ФПУ та ЦК Профспілки