Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Акція протесту освітян в Києві
  • 31 жовтня 2019
Біля будівлі Верховної Ради України, на площі конституції, 29 жовтня 2019, відбулася багатотисячна акція протесту освітян Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.
 
Її підтримали обласні освітянські організації Профспілки. Найближче розташовані до столиці організації надіслали на акцію своїх представників. Інші висловили свою підтримку солідарними листами.
 
ЦК Профспілки спрямував до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України вимоги, схвалені президією ЦК Профспілки. 
 
У них наголошується на необхідності забезпечення в державі виконання норм Закону України «Про освіту», в частині фінансування галузі освіти, рівня оплати праці педагогічних працівників, а також неприпустимості погіршення умов праці, звуження прав і гарантій педагогічним та науково-педагогічним працівникам, скасування доплат, надбавок, підвищень, винагород, звільнення з роботи педагогів, яким виплачується пенсія за віком, укладання строкових договорів з учителями при прийнятті закону «Про повну загальну середню освіту», позбавлення державного субсидіювання на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти сільської місцевості з чисельністю 30-50 учнів, зміни підходів до фінансового забезпечення здобуття вищої освіти, надання статусу одержувачів коштів державним закладам вищої освіти, звуження прав на одержання академічних стипендій тощо.
 
Вимоги ЦК Профспілки:
 
1. Виконання норм Закону України «Про освіту» щодо:
- забезпечення державою асигнувань на освіту в розмірі не менше ніж 7% валового внутрішнього продукту відповідно до статті 78;
- затвердження схеми посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників відповідно до статті 61 та Прикінцевих і перехідних положень: найнижчий посадовий оклад – 4 прожиткові мінімуми до 2023 року з установленою їх диференціацією.
 
2. Недопущення:
- звільнення педагогів, яким виплачується пенсія за віком;
- переведення педагогічних і науково-педагогічних працівників на строкові договори, зокрема й за «їхнім проханням»;
- збільшення наповнюваності класів, скасування поділу на групи;
- скасування освітньої субвенції для сільських закладів середньої освіти;
- збільшення тривалості робочого часу вчителів з норми 18 годин на ставку до 40 годин на тиждень;
- обов’язкової сертифікації педагогічних працівників.
 
3. Збереження доплат за виконання додаткових видів педагогічної роботи, за наукові ступені та вчені звання, надбавок за вислугу років, підвищень за педагогічні звання, роботу в спеціальних закладах освіти.
 
4. Реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіти здійснювати за згодою громад.
 
5. Недопущення закриття сільських закладів загальної середньої освіти, наповнюваність класів яких відповідає нормам закону «Про загальну середню освіту». 
 
6. Забезпечення видатками освітньої субвенції оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в повному розмірі незалежно від кількості в них учнів.
 
7. Удосконалити формулу розподілу освітньої субвенції з метою наближення її обсягів до фактичної потреби закладів освіти за тарифікацією, скасувати неефективні показники – щільність учнів на 1 км площі та інші.
 
8. Запобігти створенню штучної економії освітньої субвенції, метою якої є придбання автобусів, поповнення матеріально-технічної бази, ремонт туалетів, змінивши порядок її використання.
 
9. Належне фінансове забезпечення державних закладів вищої освіти за встановленими нормативами.
 
 
Прес-служба
обласної організації
Профспілки