Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Робочий візит до м.Париж (Франція)
  • 19 жовтня 2017

З 9 по 14 жовтня група профспілкових лідерів членських організацій ФПУ на чолі з головним спеціалістом департаменту міжнародних зв’язків апарату ФПУ В’ячеславом Майбородою відвідала м.Париж (Франція) на запрошення Загальної конфедерації профспілок Франції (ЗКП) з метою ознайомлення з її діяльністю щодо захисту трудових та соціально - економічних прав трудящих країни. В складі делегації була і голова обласної організації Профспілки Надія Гринь.

Загальна чисельність ЗКП - близько 700 тисяч членів профспілки. Створена вона була 23 вересня 1895 року рішенням з’їзду, який проходив у Ліможі.

До складу ЗКП входять 33 національні професійні федерації, 96 департаментських об’єднань, 857 місцевих об’єднань на всій території Франції, які складаються з профспілок і профспілкових секцій спільної географічної зони.

Поруч з галузевими профспілками, до складу конфедерації входять: Загальне об’єднання інженерно-технічних працівників та кадрів, Конфедеративна спілка пенсіонерів, Національний комітет з боротьби з безробіттям, Молодіжна спілка.

Керівними органами ЗКП є Бюро конфедерації (10 членів) та виконавча комісія (50 членів). Штаб-квартира знаходиться у передмісті Парижу – Монтерей.

Офіційні друковані органи, через які члени профспілок отримують інформацію – журнал «Народ», тижневики «Вибір» та «Нове робітниче життя», журнал для пенсіонерів «Нове життя» та журнал Інституту соціальної історії ЗКП, який виходить чотири рази на рік.

ЗКП є членською організацією Міжнародної конфедерації профспілок та Європейської конфедерації профспілок.

Репрезентативність у Франції визначається шляхом національного голосування трудящих. ЗКП - найрепрезентативніший профцентр Франції (понад 30% голосів).

До п’ятірки репрезентативних профцентрів входять Французька демократична конфедерація праці, Загальна конфедерація праці «Робітнича сила», Французька конфедерація кадрів – Загальна конфедерація кадрів, Французька конфедерація християнських трудящих.

Фінансування здійснюється за рахунок членських внесків, які члени профспілки сплачують самостійно, перераховуючи 1% на відповідний банківський рахунок. Пенсіонери сплачують 0,5 відсотка.

ЗКП бере участь у соціальному діалозі на національному рівні і представлена у Соціально-економічній та екологічній раді Франції разом з представниками організацій роботодавців та уряду.

10 жовтня, зранку, відбулася зустріч з П’єром Кужао, який очолює міжнародний відділ конфедерації та з національним секретарем освіти, науки і культури Марі Бюкон і їх профспілковим активом. Вони ознайомили делегацію з структурою профспілки та її метою. Профспілка об’єднує не тільки вчителів і викладачів, а також держслужбовців, науковців національно - дослідницьких інститутів, працівників культури, працівників Міністерства освіти і культури, приватного і державного сектору, молоді.

Основні завдання - відстоювання прав на освіту, культуру і рівноправний доступ всіх, проти приватизації закладів, щоб були державними, проти поглиблення нерівності між бідними і багатими.

О 14 годині 10 жовтня наша делегація взяла участь у національній демонстрації працівників громадського обслуговування Франції у Парижі. Страйкували також держслужбовці, вчителі, вихователі, медпрацівники. У Парижі взяло участь 50 тис. спілчан. У 140 містах і містечках Франції в акціях і страйках взяли участь майже 400 тис. працівників як державного так і приватного сектору, пенсіонерів, студентів. Основне направлення демонстрації - протест проти ухвалення трудового законодавства, спрямованого на руйнування прав працівників громадського обслуговування та звуження прав профспілок.

Серед вимог – скасування указів президента країни, які призведуть до поглиблення тінізації економіки, спрощення процедури звільнення працівників роботодавцями, підриву позицій профспілок на усіх рівнях; переведення працівників громадського обслуговування на безстрокові контракти; підвищення заробітної плати з метою відновлення купівельної спроможності населення; зміцнення колективно-договірного регулювання; налагодження дієвого соціального діалогу.

Паралельно з демонстрацією масові акції провели працівники громадського обслуговування Бельгії, а до акції у Парижі приєдналася делегація Європейської федерації профспілок громадського обслуговування.

Демонстрація стала прологом до потужної акції за участю представників усіх професій, запланованої на 19 жовтня цього року.

Під час візиту відбулася зустріч групи з Генеральним секретарем ЗКП Філіпом Мартінесом, під час якої ним було висловлене щире зацікавлення у зміцненні співпраці між профцентрами наших країн. У свою чергу, група подякувала керівництву ЗКП за теплий прийом. Цього ж дня група відвідала Учбовий центр ЗКП ім. Бенуа Фрашона, який приймає близько 2 тисячі слухачів щорічно. Навчання у центрі проводиться у вигляді 5-денних курсів. Кошти на профспілкове навчання виділяє Міністерство праці Франції. Дипломи після курсів не видаються, зважаючи на те, що державою профспілкова освіта не визнається.

Крім того, пройшли зустрічі групи з керівництвом та активістами низки членських організацій ЗКП, які об’єднують освітян, медиків, державних службовців, гірників, енергетиків та металургів.

Під час зустрічей точилися жваві дискусії, які виходили далеко за рамки відведеного часу, з таких нагальних питань, як ризики приватизації та комерціалізації громадських послуг, насамперед освіти та медицини; прекаризація зайнятості (поширення неформальної та неповної занятості); вплив цифрових технологій на робочі місця; майбутнє енергетики у рамках імплементації Четвертого енергетичного пакету ЄС, мета якого – збільшення ЄС частки генерації відновлювальних джерел енергії до 50% всієї енергії, виробленої в країнах-членах ЄС у 2030 році; ризики перенесення колективно-договірного регулювання з галузевого рівня на підприємства, а також необхідність скорочення робочого часу та підвищення заробітної плати, у тому числі мінімальної.

Упродовж зустрічей українські профспілкові лідери дізналися чимало нового про функціонування та напрями роботи профспілок у Франції, спрямованої на захист трудових, соціальних та економічних прав та інтересів як членів профспілок, так і трудящих.

Колективно-договірне регулювання у Франції закріплене у Кодексі законів про працю. Колективні договори (угоди) доповнюють Кодекс і повинні сприяти створенню кращих умов ніж передбачені у ньому, укладаються на рівні підприємств, установ, регіонів, департаментів та галузей. Генеральні угоди в країні не укладаються. Натомість існує практика укладення так званих національних угод з конкретних питань (заробітна плата, робочий час тощо). Виконання договорів (угод) контролює Національна комісія з питань дотримання колективних договорів.

Норми колективних договорів (угод) у Франції також поширюються на всіх працівників. Пільги за колективними договорами, укладеними профспілками, у Франції не передбачені. Питома вага членів профспілок серед найманих працівників у Франції складає близько 10%, рівень охоплення колективними договорами – 75,5%.

Оплата праці у Франції регулюється державою на підприємствах державної форми власності та керівництвом приватних підприємств. Держава гарантує мінімальну заробітну плату і переглядає її рівень щорічно. Отримують мінімальну зарплату понад 15% працюючих. Разом з тим, у зв’язку з поширенням нестандартної зайнятості останніми роками, близько 20% працівників отримують заробітну плату меншу за мінімальну, компенсуючи це роботою у декількох місцях одночасно. Оплата праці працівників бюджетної сфери (працівники освіти, культури та науки і державні службовці) здійснюється згідно з тарифною сіткою (25 категорій).

Нормування праці визначається Кодексом законів про працю Франції. Робочий тиждень складає 35 годин. На підприємствах, де практикується понаднормова робота, нормування визначається у колективному договорі (угоді).

Комісія
обласного комітету
з питань колективно -
договірного регулювання