Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Засідання обласної ради профспілок
 • 7 березня 2016

3 березня у малій залі Будинку профспілок відбулося І засідання Запорізької обласної ради профспілок. У порядку денному засідання було 3 питання. У засіданні взяли участь Осовий Г.В. – голова Федерації профспілок України, Сластьон В.М. – голова Запорізької облпрофради, Романовський О.В. – народний депутат України, віце-президент Федерації роботодавців Запорізької області “Потенціал”, представники Запорізької ОДА та обласної ради.

З першого питання “Про хід виконання у 2015 році Територіальної угоди на 2014-2016 роки” виступили Сластьон В.М., Бєлєскова Т.Ф. – завідуюча відділом соціального захисту, Чос М.П. – головний технічний інспектор, Черепєхін А.В. – завідувач відділом облпрофради, представники Запорізької ОДА та обласної ради, Романовський О.В.

До основних позитивних показників соціального діалогу в 2015 році відносяться:
 • за обсягом реалізованої продукції область займає 3 місце серед регіонів України;
 • середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника в 2015 р., у порівнянні з 2014 р., зросла на 22,4% і складає 4200 грн. (4 місце серед регіонів);
 • відсутня заборгованість із виплати заробітної плати у бюджетній сфері, пенсіях та соціальних виплатах;
 • зниження кількості нещасних випадків невиробничого характеру 115 218 проти 145 252 у 2014 р.;
 • зростання відсотка охоплення працівників підприємств колективно-договірним регулюванням (87%).
Але, разом з тим:
 • відбувається процес зменшення кількості найманих працівників та середньо облікової чисельності штатних працівників;
 • зменшилися обсяги промислового виробництва області на 5%;
 • загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 01.01.2016 склала 58,4 млн. грн., із них на підприємствах державної форми власності - 38,6 млн. грн. (66,1%);
 • несвоєчасно виплачується заробітна плата на більшості підприємств житлово-комунального господарства;
 • продовжується практика застосування на підприємствах області режиму неповної зайнятості. За графіками неповного робочого дня (тижня) працювали 15,3% працівників від середньоспискової чисельності працівників;
 • збільшилася питома вага працівників, які працюють у шкідливих умовах праці, які не відповідають нормативним актам, що становить понад 34,9%, або складає більше, ніж 70 000 робітників;
 • зменшилися обсяги коштів, що витрачаються на охорону праці на промислових підприємствах, практично не виділяються кошти на охорону праці та 0,3% на культурну, спортивну та оздоровчу роботу у бюджетних установах;
 • у 2015 році не виділялись кошти на заохочення кращих працівників агропромислового комплексу, як це було передбачено Програмою стимулювання збільшення виробництва та покращення якості сільськогосподарської продукції в Запорізькій області на 2011-2015 роки.

Обласна рада профспілок утворила на наступні 5 років постійно діючі комісії та затвердила положення про них та їх склад.

З третього питання виступили Сластьон В.М., Осовий Г.В., які проінформували присутніх про стан підготовки та зміст основних матеріалів VII з’їзду Федерації професійних спілок України. Голова ФПУ дав аналіз соціально-економічної ситуації в Україні та стану розвитку соціального партнерства.

Прес-служба
обласної організації
Профспілки