Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
  • Інформація про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у січні-жовтні 2022 року
Інформація про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у січні-жовтні 2022 року
  • 14 листопада 2022
1449587045 613x344.64421669107 3 0 1476947844 613x344 3 0 1 1496216254 613x344 3 0
 
Інформація про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні, результати оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців у січні-жовтні 2022 року.
 
Упродовж січня-жовтня 2022 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 402,8 млн грн від загальної суми боргу (понад 1 млрд грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.
 
За цей період Службою проведено 1739 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 1659 узгоджувальних зустрічей та 80 засідань примирних комісій.
 
Упродовж десяти місяців НСПП сприяла вирішенню 226 КТС(К) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 2 – на територіальному, 217 – на виробничому рівнях), у яких взяли участь понад 1,6 млн працівників 7670 суб'єктів господарювання.
 
Найбільшу кількість КТС(К) було зареєстровано, зокрема, на підприємствах, в установах, організаціях Львівської (49), Хмельницької (39), Закарпатської та Харківської (по 24), Волинської (17) областейсеред видів економічної діяльності – на підприємствах, в установах, організаціях охорони здоров'я (58), освіти (31), добувної промисловості (34), державного управління (13).
 
Загалом, у зазначених 226 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 488 вимог, з яких: 243 (50%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 118 (24%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 92 (19%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 35 (7%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.
 
Незважаючи на введення воєнного стану в країні, упродовж січня-жовтня п. р. НСПП зареєстровано 73 КТС(К), у яких найманими працівниками було висунуто 122 вимоги. Слід зазначити, що питома вага спорів, зареєстрованих у закладах охорони здоров'я становить понад 26%, у закладах освіти – понад 16%.
 
За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено та знято з реєстрації 97 КТС(К) (25% – у закладах освіти, майже 24% – у закладах охорони здоров'я) та 184 вимоги, з яких 62% – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 25% – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 9% – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 4% – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.
 
Із загальної кількості вирішених вимог понад чверть складали вимоги щодо своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї.
 
За результатами моніторингу стану виконання рішень примирних органів та ухилення від участі у примирних процедурах Службою виявлено порушення ст. 13 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
 
Так, адміністрація АТ "Укрзалізниця" міста Києва ухиляється від участі у примирних процедурах з вирішення КТС(К) у локомотивному депо Козятин регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" міста Козятина Вінницької області та на залізничній станції "Клавдієве" виробничого підрозділу "Київська дирекція залізничних перевезень" Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" смт Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області.
 
З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 433 конфліктних ситуацій (2 – на територіальному, 431 – на виробничому рівнях) на 445 підприємствах, насамперед, Дніпропетровської (42), Волинської (38), Рівненської (29), Одеської (28), Закарпатської та Полтавської (по 27) областей.
 
Ускладнення стану СТВ спостерігалось в установах бюджетної сфери (137 конфліктних ситуацій), сфери житлово-комунального господарства (49), на підприємствах транспорту (41).
 
За сприяння НСПП врегульовано 224 конфліктні ситуації (майже 52% від загальної кількості) на 228 підприємствах, зокрема в установах бюджетної сфери – 63% (від кількості конфліктних ситуацій у зазначених установах), сфери житлово-комунального господарства – 53% відповідно.
 
Завдяки превентивним заходам НСПП жодна конфліктна ситуація не стала предметом виникнення КТС(К).
 
У рамках реалізації заходів щодо сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП взяли участь у 67 засіданнях комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 359 підприємств у сумі понад 1 млрд грн.
Крім того, на виконання пункту 48 Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки (далі – План) НСПП направлено звіт до Порталу електронного урядування про виконання підпункту 48.1. "Розроблення проєкту нової редакції Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
 
Здійснюється реалізація підпункту 48.2. Плану "Проведення громадського обговорення проєкту нової редакції Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" із заінтересованими сторонами соціального діалогу, відповідальними виконавцями" у межах якої сформовано робочу групу з представників відповідальних виконавців та проведено шість засідань робочої групи з розробки законопроєкту "Про колективні трудові спори" (далі – Проєкт) за результатами яких погоджено концепцію Проєкту та його другий розділ; розпочато роботу над третім розділом Проєкту.
 
Упродовж січня-жовтня п. р. проведено 143 засідання Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.
 
За результатами проведеної роботи, на підставі висновків Комісій, згідно із рішеннями НСПП та її відділень в областях, були визнані репрезентативними (підтвердили репрезентативність) та отримали відповідні Свідоцтва:
 
– на національному рівні – Об'єднання організацій роботодавців України;
 
– на галузевому рівні – 5 галузевих об'єднань профспілок (Профспілка працівників споживчої кооперації України – пакет документів для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності було подано 29 листопада 2021 року; Профспілка працівників соціальної сфери України – 20 грудня 2021 року; Незалежна профспілка гірників України – 22 грудня 2021 року; Профспілка працівників Збройних Сил України – 29 грудня 2021 року; Профспілка працівників лісових галузей України – 30 грудня 2021 року) та 1 галузеве об'єднання роботодавців (Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців охоронної галузі "Федерація професіоналів безпеки" – 30 грудня 2021 року).
 
Крім того, продовжено дію свідоцтв про підтвердження репрезентативності 5 галузевим об'єднанням профспілок: Професійній спілці працівників суднобудування України; Професійній спілці працівників геології, геодезії та картографії України; Вільній профспілці залізничників України; Незалежній галузевій професійній спілці енергетиків України; Вільній профспілці машиністів України;
 
– на територіальному рівні – 9 обласних організацій роботодавців та 89 обласних організацій профспілок.
 
Суттєву допомогу у питаннях підвищення рівня правової культури та поліпшення стану СТВ надають утворені Службою позаштатні інституції. Так, на даний час на громадських засадах працюють 307 трудових арбітрів та 108 незалежних посередників НСПП, у районних центрах та містах обласного значення діють 247 інформаційно-консультаційних центрів НСПП.
 
Упродовж десяти місяців п. р. працівниками НСПП підготовлено та розміщено в ЗМІ 728 публікацій, організовано та проведено 688 заходів (семінари, наради, круглі столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу, взято участь у 307 заходах, організованих сторонами соціального діалогу та соціальними партнерами.
 
За матеріалами сайту 
ФПУ