Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
  • В обласному конкурсі на кращий колдоговір візьме участь Енергодарський БПЛ
В обласному конкурсі на кращий колдоговір візьме участь Енергодарський БПЛ
  • 29 січня 2016

В лютому-березні Запорізькою ОДА, Запорізькою обласною радою профспілок та Запорізькою обласною федерацією роботодавців “Потенціал” проводиться щорічний обласний міжгалузевий конкурс на кращий колективний договір попереднього року.

В 2014 році І місце в ньому в категорії підприємств і закладів до 500 працюючих посів Запорізький педагогічний коледж.

На цьогорічний конкурс представляються матеріали Енергодарського багатопрофільного ліцею Енергодарської міської ради (директор Мятович І.В., голова ППО Григор’єв А.С.).

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом укладено на 2012-2015 роки з урахуванням положень Галузевої угоди на 2011-2015 р.р., обласної та міської галузевих угод на 2013-2015 р.р. Договір складається з 9 розділів, 147 статей та 10 додатків, які в повному обсязі регулюють трудові, соціально-економічні відносини в трудовому колективі цього освітнього закладу.

Згідно Акту про виконання норм і положень колективного договору між адміністрацією і ПК ППО Енергодарського БПЛ на 2012-2015 р.р. в 2015 році вони виконані на 97%: із 47 статей 9 розділів договору 143 виконано в повному обсязі, 4 виконано частково.

Розмір установленої Кабінетом Міністрів України місячної тарифної ставки (окладу) є досить невисоким (І розряд – 1378 грн. з 1.12.2015 р.) і не забезпечує навіть нагальних потреб працівника. Переважна більшість працівників ліцею виконують роботу більше однієї ставки, мають педагогічні звання і завдяки цьому та різним видам доплат і надбавок розмір середньомісячної зарплати штатних працівників становив в 2014 р. – 4791 грн, в 2015 р. – 5005 грн.

Заробітна плата за період відпустки та матеріальна допомога на оздоровлення виплачується вчасно, в повному обсязі.

Згідно ст. 57 Закону України “Про освіту” педагогічним працівникам ліцею виплачується щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі 50% місячного посадового окладу з урахуванням Положення про її надання, яке є додатком до колективного договору а також щомісячна надбавка у розмірі до 20% посадового окладу за престижність педагогічної праці та 50% надбавка бібліотекарям, індексація доходів.

Сума коштів, наданих за нормами колективного договору на запровадження не передбачених законодавством пільг та виплат працівникам і членам їх сімей в 2014 р. становила 1262 грн. на одного працюючого, в 2015 р. – 1305 грн.

До додаткових соціальних пільг для працівників закладу за колективним договором слід віднести і літнє оздоровлення працівників закладу за рахунок профспілкових коштів: 2014 р. – 8 чол. (24% колективу), 2015 р. – 10 чол. (29%) та оздоровлення дітей членів Профспілки: 2014 р. – 5 чол., 2015 р. – 7 чол. (100% бажаючих).

Значне місце в колективному договорі і в діяльності закладу посідають питання охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. В 2014 р. на ці заходи спрямовано кошти у розмірі 98 755 грн. (6%), в 2015 р. – 122 000 грн. (4%). Це як бюджетні кошти, так і кошти благодійного фонду закладу.

Запорукою успіху любого закладу, а тим паче закладу нового типу є високий творчий, та професійний рівень педагогічних працівників. Професійна підготовка та підвищення кваліфікації кадрів також оговорена колективним договором і підкріплена фінансовою складовою. В 2014 р. підвищенням кваліфікації охоплено 8 працівників, в 2015 р. – 10. На ці заходи в 2014 р. витрачено 15 610 грн., в 2015 р. – 22 160 грн.

Значна частина успіхів колективу ліцею полягає в принципах демократизму управління та участі профспілкових представників у роботі колегіальних органів управління ліцеєм з метою виконання своєї основної функції – захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників:
  • Рада ліцею – 2 профспілкових представника;
  • Педагогічна рада – 4 представника;
  • Атестаційна комісія – 2 представника;
  • Комісія з питань контролю виконання положень колективного договору – 2 представника.

Додатковим мотиваційним фактором членства в Профспілці є відрахування роботодавцем згідно ст. 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та ст. 250 КЗпП України коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу. Причому ці кошти відраховуються у розмірі 0,5% фонду оплати праці: 2014 р. – 6 145 грн., 2015 р. – 11 970 грн. (352 грн. на одного працюючого). Це єдиний випадок в галузі області цієї виплати в такому обсязі.

Не забувають в ліцеї і про вчителів, які зараз на заслуженому відпочинку. Вони завжди бажані гості в колективі. Всіх непрацюючих вчителів-пенсіонерів вітають зі святами, залучають до культурно-масової та виховної роботи в закладі.

Адміністрація і профспілковий комітет закладу є системними, надійними соціальними партнерами, які на достойному, законодавчо обгрунтованому рівні організовують процес колективно-договірного регулювання трудових, соціально-економічних відносин в трудовому колективі, адміністративно-громадський контроль за станом дотримання взятих за колективним договором зобов’язань, що є запорукою високоефективної творчої діяльності педагогічного складу та працівників ліцею, осмисленого та вмотивованого членства в освітянській Профспілці.

Прес-служба
Енергодарської
МО Профспілки