Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
 • Збереження закладів дошкільної освіти та захист прав їх працівників
Збереження закладів дошкільної освіти та захист прав їх працівників
 • 27 червня 2022
 
Міністерство освіти і науки України спрямувало лист керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних (військових адміністрацій щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників.
 
У листі зокрема вказано, що у зв’язку з воєнним часом з урахуванням міграції населення виникають побоювання щодо скорочення мережі закладів (груп) та скорочень чисельності персоналу. 
 
І для забезпечення необхідних умов функціонування ЗДО і збереження чисельності працівників у них МОН пропонує:
 
 • провести комплектацію ЗДО із враховуванням демографічної ситуації в регіоні, освітніх потреб та запитів населення (збереження кількості груп та штатних розписів);
 • зберегти мережу спеціальних груп;
 • сприяти розвитку мережі ЗДО приватної форми власності;
 • розглянути питання щодо можливості відкриття ЗДО (груп) на базі закладів загальної середньої освіти, вищої освіти тощо;
 • відкривати групи з короткотривалим перебуванням дітей, групи «разом з мамами», групи вихідного дня та вечірні, зокрема і для дітей із числа внутрішньо переміщених осіб.
 
Для забезпечення безпечних умов всіх учасників освітнього процесу ЗДО:
 
 •  на одну групу дітей передбачити по два вихователі на кожну зміну та по два помічника вихователя на одну групу;
 • зменшити кількість дітей у групах для дітей раннього віку – до 10, для дітей дошкільного віку – до 15;
 • запровадити різний режим роботи ЗДО (від 2 до 12 годин);
 • передбачити різні форми організації освітнього процесу: очна, змішана, дистанційна (педагогічна підтримка сімей), зокрема і для дітей, які з родинами тимчасово знаходяться поза межами нашої країни.
У разі реорганізації, закриття закладів дошкільної освіти (переважно у сільській місцевості), МОН просить враховувати думку територіальної громади.
 
Звертається увага і на виплату зарплати, Так відповідно до статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором.
 
Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.
 
У листі також наголошено, що відповідно до пункту 8.3.3 Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021-2025 роки сторони рекомендують керівникам установ та закладів освіти забезпечити оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних та тих, які працюють за сумісництвом, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати.
 
Звертається увага, що при здійсненні освітнього процесу у закладі дошкільної освіти педагогічними працівниками повинна виплачуватися заробітна плата за тарифікацією в повному обсязі.
 
МОН просить зберегти посади, кількість штатних одиниць працівників та відповідну заробітну плату в ЗДО, зокрема в тих, які не функціонують у зв’язку з воєнними діями, які в окупації, а працівникам оголошено простій. 
 
За матеріалами сайту
ЦК Профспілки