Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
  • Заклади освіти самостійно визначають день закінчення навчання
Заклади освіти самостійно визначають день закінчення навчання
  • 3 травня 2022
 
МОН надало методичні рекомендації школам щодо закінчення навчального року, відповідний наказ опублікований на сайті міністерства.
 
Насамперед МОН рекомендує закладам освіти самостійно визначити день закінчення навчання, внісши за потреби зміни до структури навчального року, визначеної закладом.
 
Також у міністерстві радять ущільнити навчальний матеріал, організувати самостійне опрацювання навчального матеріалу учнями, додаткові консультації, аби виконати освітні й навчальні програми та навчальний план.
 
Семестрове оцінювання
 
Семестрове оцінювання за 2 семестр залежно від ситуації можна провести за результатами:
 
  • тематичного оцінювання;
  • поточного оцінювання, отриманого під час очного, змішаного і дистанційного навчання;
  • підсумкового оцінювання за 2 семестр, що може здійснюватися, у тому числі, у вигляді письмової контрольної роботи, онлайн-тестування, діагностичної роботи, усної співбесіди тощо.
За рішенням педради для оцінювання можна враховувати результати навчання (музика, фізична культура та ін.) у закладах позашкільної освіти.
 
Під час оцінювання за 2 семестр рекомендовано зараховувати всі оцінки, які отримав/-ла учень/учениця незалежно від місця навчання: 
 
  • у закладі, де навчав(-ла)ся до російського вторгнення; 
  • у закладі, де навчається за місцем тимчасового перебування; 
  • у будь-якій іншій школі, яка здійснює очне, змішане чи дистанційне навчання або екстернат.
Заклади освіти, у яких тимчасово навчались учні, можуть видавати їм інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, тем та результатів оцінювання.
Також за рішенням педради оцінювання за 2 семестр учнів 5–8 і 10 класів може здійснюватись не за 12-бальною шкалою, а «зараховано»/ «не зараховано»: у разі відсутності результатів оцінювання з об’єктивних причин, у тому числі в разі відсутності в учнів можливості долучитися до навчання; у разі проведення понад 50% уроків із предмета в дистанційному форматі; під час оцінювання предметів варіативного складника).
 
Річне оцінювання
 
Річне оцінювання МОН рекомендує проводити на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Важливо: річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за 1 та 2 семестри. Під час виставлення річної оцінки мають враховуватися динаміка результатів навчання учня/учениці та сформованість уміння застосовувати набуті знання.
У разі відсутності в тимчасово переміщених учнів та з тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за І семестр річні оцінки можна виставити за результатами 2 семестру. І навпаки: у разі відсутності результатів підсумкового оцінювання за 2 семестр річне оцінювання можна провести за результатами 1 семестру, проте з урахуванням поточного оцінювання в 2 семестрі.
 
Якщо після завершення навчання учень / учениця не отримав/-ла річних оцінок, він / вона має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання.
 
Також у зв'язку зі звільненням учнів від Державної підсумкової атестації у відповідній графі додатку до документа про освіту робиться запис «звільнений(а)».
 
За матеріалами сайту
ЦК Профспілки