Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
  • Воєнний стан: права та обов’язки військових адміністрацій
Воєнний стан: права та обов’язки військових адміністрацій
  • 26 лютого 2022
 
Конституція України передбачає, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. При цьому не можуть бути ні в якому разі обмежені право на життя, право на повагу до гідності,  право на рівність перед законом, право на особисту недоторканість, право на житло, право на свободу шлюбу і свободу дітей тощо (ст 64).
 
В свою чергу, Закон України «Про правовий режим воєнного стану» встановлює, що воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування додаткових повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки. Також, воєнний стан включає в себе тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
 
В зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 було введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
 
Відповідно до Закону, владні повноваження на територіях здійснюють військове командування та військові адміністрації, в які було перетворено відповідним Указом Президента обласні державні адміністрації.
 
Військове командування разом із військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану:
 
- запроваджувати комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світломаскування;
 
- встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;
 
- забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів;
 
- порушувати, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об’єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави та шкоду інтересам держави;
 
- перевіряти документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян;
 
- встановлювати, заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан;
 
- регулювати роботу засобів масової інформації, закладів культури, підприємств поліграфії, також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі;
 
- забороняти або обмежувати торгівлю алкогольними напоями та спиртовмістними рідинами, ліками на основі наркотичних засобів та прекурсорів, зброєю;
 
- забороняти громадянам, які перебувають на військовому змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби;
 
- встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ.
 
Також, військове командування разом з військовими адміністраціями мають право встановлювати або посилювати охорону об’єктів державного значення, об’єктів державного значення національної транспортної системи України та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий режим їх роботи; запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану; використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю; примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка.
 
У разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану влада може вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян електронне комунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп’ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв’язку.
 
Окремо слід зауважити, що всі ці обмеження не вводяться в дію автоматично із введенням воєнного стану, кожне з них запроваджується окремим наказом військового командування, погодженим з військовою адміністрацією. 
 
За матеріалами сайту
Запорізької ОДА