Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Про рівень життя населення та рівень бідності
  • 21 лютого 2022
 
На виконання п. 3.39.2. Генеральної угоди Міністерство соціальної політики України інформує про основні показники рівня життя населення та бідності у цілому по Україні та в розрізі регіонів.
 
За даними Держстату за III квартал 2021 року номінальні доходи населення склали 1 221,8 млрд грн, що становило 118,7% порівняно з відповідним періодом попереднього року.
 
Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг зріс на 18,0%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, – на 6,8 відсотка.
 
Наявний дохід у розрахунку на одну особу у III кварталі 2021 року становив 23 325 грн, що становило 118,8% порівняно з відповідним періодом попереднього року.
 
Спостерігається збільшення питомої ваги заробітної плати у структурі доходів населення, яка у III кварталі 2021 року становила 45,8% проти 45,4% у відповідному періоді 2020 року.
 
За даними Держстату середньомісячна заробітна плата штатних працівників у 2021 році становила 14 014 грн, що на 20,9% більше, ніж у 2020 році.
 
Найнижчий рівень середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за цей період був у працівників, зайнятих поштовою та кур’єрською діяльністю, – 8 214 грн (58,6% до середнього рівня по економіці), а найвищим – у працівників авіаційного транспорту – 28 506 грн (203,4%).
 
У промисловості середньомісячна заробітна плата у 2021 році у порівнянні з 2020 роком зросла на 16,8% і склала 14 902 гривні.
 
У регіональному розрізі найнижчий рівень заробітної плати за цей період спостерігався у Кіровоградській області – 11 180 грн (79,8% до середнього рівня по економіці), найвищий – у Донецькій області – 14 865 грн (106,0%). У м. Києві її розмір становив 20 558 грн (146,7%).
 
Індекс реальної заробітної плати за 2021 рік по відношенню до 2020 року становив 110,5 відсотка.
 
У грудні 2021 року середня заробітна плата штатних працівників становила 17 453 грн, що порівняно з листопадом 2021 року склало 122,2%, а відносно грудня 2020 року – 123,1% (у промисловості заробітна плата працівників становила 18 115 грн, або 121,7% в порівнянні з груднем 2020 року).
 
На регіональному рівні найнижча заробітна плата у грудні 2021 року була у працівників Кіровоградської області – 13 331 грн (76,4% до середнього рівня по економіці), а найвища – у працівників Миколаївської області – 18 414 грн (105,5%). У м. Києві – 26 759 грн (153,3%).
 
За даними Пенсійного фонду України середній розмір пенсії разом з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації станом на 1 січня 2022 року становив 3 991,53 грн, що на 13,8% перевищує розмір середньої пенсії станом на 1 січня 2021 року.
 
Ціни на споживчому ринку, за даними Держстату, у січні 2022 року порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,3%, а порівняно з січнем 2021 року – на 10 відсотків.
 
У січні 2022 року, порівняно з груднем 2021 року, зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої (на 2,5%), освіту (на 1,6%), транспорт (на 1,3%), зв’язок (на 1,1%), житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива (на 0,7%), різні товари та послуги (на 0,7%) та охорону здоров’я (на 0,5%).
 
Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у I півріччі 2021 року склали 10 773 грн (у I півріччі 2020 року – 9 413 грн), міського – 11 139 грн, сільського – 10 003 грн (у I півріччі 2020 року відповідно – 9 829 грн та 8 543 грн).
 
Серед усіх витрат домогосподарств 92,2% становили споживчі сукупні витрати (у I півріччі 2020 року – 90,1%), з них на:
 
-         продовольчі товари – 49,5%;
 
-         непродовольчі товари – 27,1%;
 
-         послуги – 15,6%.
 
За даними I півріччя 2021 року спостерігається зменшення показників бідності за основними абсолютними критеріями. Так, рівень бідності за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму зменшився з 51,0% за I півріччя 2020 року до 41,9%, а за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму – з 28,3% до 26,2%. Рівень абсолютної бідності, розрахований на основі законодавчо встановленого розміру прожиткового мінімуму, збільшився і склав 3,0% проти 2,1% за I півріччя 2020 року.
 
Що стосується показників відносної бідності за I півріччя 2021 року, то рівень бідності за критерієм за витратами (75% медіани сукупних витрат) збільшився на 2,9 в.п. і склав 25,0%, а за критерієм з використанням еквівалентної шкали ЄС (60 % медіани сукупних доходів) – на 2,2 в.п. і склав 13,6 відсотка.
 
Рівень бідності серед:
 
- працюючих за відносним критерієм за витратами збільшився на 2,8 в.п. і склав 19,3% (за I півріччя 2020 року – 16,5%), за абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму зменшився на 1,4 в.п. і склав 15,9% (за I півріччя 2020 року – 17,3%);
 
- осіб пенсійного віку (непрацюючих) за відносним критерієм за витратами збільшився на 2,7 в.п. і склав 28,7% (за I півріччя 2020 року – 26,0%), за абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму зменшився на 0,1 в.п. і склав 36,6% (за I півріччя 2020 року – 36,7%).
 
За матеріалами сайту
ФПУ