Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
  • Підвищення посадових окладів встановили лише певним категоріям педпрацівників
Підвищення посадових окладів встановили лише певним категоріям педпрацівників
  • 21 січня 2022
 
Прийнята Урядом постанова №1391 «Розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти» встановлює нові доплати та підвищення посадових окладів лише певним категоріям працівників, наприклад:
 
  • керівнику закладу освіти, в якому організовано навчання осіб з особливими освітніми потребами і створено три і більше інклюзивних класи (групи), та заступнику керівника з навчальної роботи такого закладу освіти, в обов’язки якого входить організація інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами – доплату у розмірі 20% посадового окладу;
  • педагогічним працівникам, яким за результатами атестації присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист»– підвищення посадового окладу на 15% (було на 10%);
  • керівникам закладів дошкільної освіти з цілодобовим перебуванням дітей або таких, в яких є групи (група) з цілодобовим перебуванням дітей – підвищення посадового окладу на 5% (було 3%);
  • педагогічним працівникам закладів освіти з досвідом педагогічної діяльності не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією), на яких за рішенням керівника закладу освіти покладено виконання обов’язків педагога-наставника для осіб, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника і протягом першого року роботи проходять педагогічну інтернатуру – доплату у граничному розмірі 20% посадового окладу;
  • керівним працівникам закладів освіти, які виконують викладацьку роботу в цьому закладі освіти, у разі неможливості покладання обов’язків класного керівника на іншого педагогічного працівника – можливість встановлювати доплату за класне керівництво;
  • вчителям, викладачам та іншим працівникам у закладах освіти, які відповідають за ведення діловодства, бухгалтерського обліку, веб-сайту – доплату у розмірі 10% посадового окладу.
При цьому, постанова №1391 упорядковує в одному нормативно-правовому акті норми щодо оплати праці, що діяли до 2022 року. У зв’язку з чим втратили чинність постанови, які до цього часу врегульовували розміри підвищень посадових окладів та доплат освітян.
 
Таким чином, для більшості працівників освіти постанова №1391 не змінила розміри підвищень до посадових окладів та доплат, а лише зберегла  розміри та умови встановлення підвищень посадового окладу (ставки заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності.
 
 Саме тому Профспілка освітян м. Києва вимагає передбачення видатків на суттєве зростання оплати праці працівників освіти, зокрема на виконання ст. 61 Закону України «Про освіту», згідно з якою посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії має встановлюватися в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.
 
За матеріалами сайту
Київської МО ППОНУ