Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
  • Про недопущення втручання посадових осіб органів місцевого самоврядування у статутну діяльність профспілок
Про недопущення втручання посадових осіб органів місцевого самоврядування у статутну діяльність профспілок
  • 14 січня 2022
18110ea
 
За результатами розгляду чисельних звернень, що надходять до Федерації професійних спілок України від її членських організацій, про збір органами місцевого самоврядування у підпорядкованих їм комунальних підприємствах інформації про діючі на цих підприємствах профспілки (їх чисельний склад, розміри членських внесків та інших відрахувань) з метою її передачі (нібито як публічної), друкованому виданню «Часопис Прометей» (голова Павленко Ю.С.), роз’яснюємо наступне.
 
1.Згідно з частиною першою статті 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності незалежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.
 
Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
 
При цьому, збір інформації про профспілки до повноважень органів місцевого самоврядування, передбачених чинним законодавством, не належить.
 
Відтак дії органу місцевого самоврядування, його посадових осіб щодо збору вищевказаної інформації є неправомірними.
 
2.Частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, що публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
 
Отже, інформація отримана або створена органом місцевого самоврядування не в процесі виконання ним своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, не є публічною, а її передача третім особам не є правомірною.
 
З таких обставин, в діях посадових осіб місцевого самоврядування, що виходять за межі їх повноважень та вчиняються в інтересах третьої особи, можуть вбачатися ознаки корупційного правопорушення.
 
З огляду на зазначене, з метою недопущення порушення законних прав та інтересів профспілок, пропонуємо поінформувати керівників підприємств, установ, організацій та місцеві органи влади про те, що вони не є розпорядниками профспілкової інформації з метою запобігання їх протиправній діяльності.
 
Крім того, пропонуємо довести цю інформацію до відома голів  профспілкових організацій усіх рівнів для врахування в роботі.
 
За матеріалами сайту
ФПУ