Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
  • Новий звіт «Eurydice» про оплату праці освітян в Європі 2019-2020
Новий звіт «Eurydice» про оплату праці освітян в Європі 2019-2020
  • 1 грудня 2021
 
Освітня інформаційна мережа Європейської комісії «Eurydice» опублікувала звіт за 2019/2020 рр. про зарплати та надбавки вчителів і директорів шкіл у Європі.
 
Згідно зі звітом, в країнах Європи значно різниться початкова зарплата вчителів, які тільки починають працювати. Її розмір до сплати податків варіюється від 5 тис до 80 тис євро на рік. Зазвичай вона найвища в країнах Північної Європи, а найнижча - в Балканському регіоні. У 11 країнах усі вчителі-початківці мають однакову заробітну плату, незалежно від рівня освіти, на якому вони викладають, проте, у більшості європейських країн зарплати вчителів-початківців також відрізняються на різних рівнях освіти.
 
У звіті «Eurydice» зазначається, що відмінності в кваліфікаційних вимогах зазвичай пояснюють нерівність заробітної плати між різними рівнями освіти. У більшості випадків вчителі, які заробляють більше, мають більшу професійну кваліфікацію. Проте потенційна вища заробітна плата може бути таким же важливим стимулом, як і сума, зароблена на першому році викладання. Величина можливого підвищення зарплат значно відрізняється в різних системах освіти, і в багатьох випадках підвищення зарплати, яке відповідає кар’єрному росту, не відбувається автоматично. 
 
У залежності від країни, початкова заробітна плата протягом кар’єри вчителя може зростати від 12 % (у Туреччині) до 116 % (у Португалії). Середня кількість років стажу, необхідних для отримання найвищого рівня заробітної плати, становить від 12 років у Данії до 42 років в Угорщині. В Ірландії, Нідерландах та Польщі заробітна плата вчителів може зрости більш ніж на 60 % протягом перших п’ятнадцяти років роботи та навіть більше в наступні роки.
 
У 2018/19 та 2019/20 навчальних роках зарплати вчителів зросли в більшості систем освіти, але це підвищення заробітної плати, як правило, було незначним або прив’язаним до інфляції.
 
У чверті систем освіти початкові зарплати вчителів (з урахуванням інфляції) у та 2019/2020 р. залишалися незмінними або нижчими у порівнянні з 2014/15 р. Позитивним моментом є те, що зарплати вчителів продовжують зростати в більшості європейських економік, у тому числі в країнах із низькою середньою зарплатою. Найбільше зростання зарплат освітян за останні п’ять років спостерігається в кількох країнах Центральної та Східної Європи (Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литві, Словаччині та Румунії), а також в Ісландії та Сербії.
 
Реальний розмір середньої зарплати освітян значно залежить від рівня ВВП на душу населення, тобто чим вище ВВП, тим вищі зарплати. Отже, найнижчий рівень зарплат спостерігається в країнах з найнижчим ВВП на душу населення, нижче 20 000 євро (а саме в Греції, Латвії, Литві, Угорщині, Румунії, Словаччині, Чорногорії та Сербії), а найвищі реальні зарплати в країнах з найвищим ВВП на душу населення – понад 40 000 євро (а саме Данія, Німеччина, Ірландія, Нідерланди, Австрія, Фінляндія, Швеція, Ісландія та Норвегія).
 
При цьому в чверті європейських країн, в тому числі в Чехії, Естонії, Ірландії, Латвії (крім старшої середньої освіти), Угорщині, Словаччині, Швеції, Ісландії (крім старшої середньої освіти) та Норвегії, середня зарплата освітян нижча за рівень ВВП на душу населення. На противагу, вона вища за ВВП на душу населення (від 10 % до 40 %) у Бельгії, Німеччині, Греції, Нідерландах, Австрії, Португалії, Чорногорії та Сербії на всіх рівнях освіти, а на рівні середньої освіти – у Франції, Італії та Фінляндії. Фактична заробітна плата вчителів більш ніж на 40 % перевищує ВВП на душу населення в Німеччині, Португалії та Чорногорії на всіх рівнях, а також на рівні старшої середньої освіти в Бельгії (французька та фламандська спільноти) та Данії; а також на нижчому та вищому рівнях середньої освіти в Нідерландах та Австрії. 
 
У Данії та Словенії фактичні зарплати більш ніж на 10 % вищі за ВВП на душу населення в початковій та середній освіті, але на рівні дошкільної освіти вони нижчі за ВВП на душу населення. Середня заробітна плата вчителів дошкільної освіти також є нижчою, ніж у вчителів початкової та середньої освіти, і загалом нижча від ВВП на душу населення в Чехії, Естонії, Латвії, Угорщині, Мальті, Словаччині, Фінляндії, Швеції, Ісландії та Норвегії.
 
Загалом, чим вищий освітній рівень, на якому викладають вчителі, тим вища їхня фактична середня зарплата. Середня заробітна плата вчителів зростає в залежності від рівня освіти в Данії, Німеччині, Австрії, Словенії, Фінляндії, Швеції, Боснії та Герцеговині. Вона також зростає в Угорщині, Словаччині, Ісландії та Норвегії (хоча в цих країнах вчителі початкової та молодшої середньої належать до однієї групи заробітної плати через структуру їхніх освітніх систем). В Ірландії, у Греції, Франції, Італії та Нідерландах вчителі середньої школи заробляють загалом більше, ніж вчителі дошкільної та початкової освіти.
 
Зарплати продовжують зростати в більшості європейських освітніх систем
 
У звіті «Eurydice» також аналізуються зміни заробітної плати вчителів та керівників шкіл у 2019/2020 році у порівнянні з 2018/19 р. Причинами цих змін були як результати політичних реформ, колективних переговорів, так і коригування зарплат відповідно до росту вартості життя.
 
Загалом залишилися незмінними зарплати освітян у шести країнах (Греція, Люксембург, Португалія, Албанія, Боснія і Герцеговина та Швейцарія). У всіх цих країнах теж саме було і протягом попередніх двох років. Крім того, не відбулося змін у Бельгії (фламандська спільнота), Ісландії та Норвегії.
 
Заробітна плата працівників бюджетної сфери, у тому числі вчителів, була скоригована до вартості життя у восьми країнах (Чехія, Ірландія, Іспанія, Хорватія, Мальта, Австрія, Ліхтенштейн та Сербія). Наприклад, у Чехії у січні 2020 року заробітні плати державних службовців, включно з вчителями, підвищили на 8%.
 
В Іспанії оклади працівників бюджетної сфери зросли на 2,5% у 2019 році та на 2% у 2020 році. В Австрії щорічне коригування заробітної плати всіх службовців державного сектору становило 2,85% у 2019 році та 2,26% у 2020 році.
 
У Бельгії (німецькомовна спільнота) та Польщі таке збільшення було проведене тільки для вчителів. Наприклад, у Польщі відбулося два підвищення основної заробітної плати вчителів: на 5 % з 1 січня 2019 року і на 9,6 % з 1 вересня 2019 року.
 
Дев’ять країн-членів ЄС із низьким рівнем заробітної плати (Болгарія, Чехія, Естонія, Хорватія, Латвія, Литва, Угорщина, Румунія та Словаччина) продовжили впровадження конкретних заходів щодо підвищення зарплат, зберігаючи тенденцію зростання минулих років. Крім того, Бельгія (французька спільнота), Франція та Ліхтенштейн також повідомили про політичні реформи, які привели до підвищення заробітної плати вчителів та керівників шкіл.
 
У Бельгії (французька спільнота) у вересні 2019 року відбулося коригування заробітної плати директорів шкіл, а премія наприкінці року зросла на 30 євро.
 
У Болгарії з 1 січня 2020 року зарплати вчителів і керівників шкіл зросли приблизно на 17 %.
 
У Чехії зарплати зросли від 8 % до 15 % завдяки політичним реформам та внаслідок коригування до вартості життя.
 
В Естонії підвищення на 6 % стало результатом виконання критеріїв, встановлених у 2013 році в Естонській Стратегії навчання протягом усього життя 2020, спрямованих на підвищення заробітної плати вчителів до рівня середньої зарплати високоосвічених працівників.
 
У Франції зростання зарплат склало від 1 % до 7 % залежно від рівня освіти, від того, стосується це вчителів чи директорів шкіл, а також від фактичного рівня зарплат. Це пов’язано з кількома змінами в політиці, такими як збільшення індексу majoré (тобто базової суми, що множиться на індекс), збільшення надбавки за роботу в неблагополучних зонах (REP+) та запровадження інших додаткових виплат. 
 
У Хорватії заробітна плата зросла приблизно на 8 % через зміни політики та коригування.
 
У Латвії мінімальна місячна заробітна плата щороку збільшується поступово. Таким чином, у період з вересня 2018 року по вересень 2019 року вона зросла із 710 євро до 750 євро за 30-годинний робочий тиждень.
 
У Литві продовжували зростати базовий оклад та інші показники. Підвищення заробітної плати склало від 2 % до 6 % для вчителів і до 8 % для керівників шкіл.
 
В Угорщині початкові зарплати вчителів зросли на 4-8 % залежно від рівня освіти, щоб скоригувати їх відповідно до мінімальної заробітної плати.
 
У Румунії підвищення зарплати вчителів становило від 8 % до 10 %.
 
У Словаччині зарплати зросли приблизно на 20 %. 
 
В інших 11 системах освіти (Данія, Німеччина, Італія, Мальта, Нідерланди, Словенія, Фінляндія, Швеція, Чорногорія, Північна Македонія та Туреччина) було підвищено  заробітну плату вчителям і директорам шкіл у результаті колективних переговорів. Наприклад, у Нідерландах завдяки новим колективним договорам відбулося підвищення заробітної плати в початковій освіті приблизно на 10 %, а в середній – на 5 %. У Словенії зростання становило приблизно 4 %. У Швеції фактична зарплата зросла приблизно на 3 % для вчителів залежно від рівня освіти та від 1 % до 7 % для керівників шкіл залежно від рівня освіти. У Чорногорії та Північній Македонії оклади зросли приблизно на 20 % і 10 % для вчителів і директорів шкіл відповідно.
 
У звіті «Eurydice» також окреслено низку тенденцій у оплаті праці керівників шкіл. Основні вимоги до керівників шкіл різні в європейських країнах, хоча в більшості систем освіти кандидатам на посади директорів шкіл потрібен досвід не менше п’яти років.  
 
Керівники шкіл нерідко отримують заробітну плату за іншою шкалою, ніж вчителі, і їхні зарплати, як правило, збільшуються разом із розміром школи. У більшості систем освіти існують значні відмінності в заробітній платі керівників шкіл, залежно від розміру чи інших характеристик шкіл та інших факторів, таких як досвід та обов’язки керівника. Мінімальна встановлена законом зарплата керівників шкіл нижча, ніж зарплата вчителів із 15-річним досвідом роботи у Французькій громаді Бельгії та в Чехії. Це також стосується деяких рівнів освіти або керівників невеликих шкіл у кількох інших країнах.
 
Коментуючи нову доповідь «Eurydice», Європейський комітет профспілок освіти нагадує, що у висновках Європейської ради 2020 року підкреслюється, що «достатньо ефективні та сталі інвестиції у вчителів та викладачів – це інвестиції в якість освіти та навчання». Резолюція Ради про стратегічні рамки для європейського співробітництва в сфері освіти та підготовки кадрів на шляху до Європейського освітнього простору та надалі (2021-2030 рр.) закликала держави-члени підвищувати привабливість професії вчителя та по-новому оцінити її з соціальної та фінансової точок зору.
 
На думку Європейського комітету профспілок освіти, уряди та органи освіти повинні продовжувати інвестувати в освіту, особливо враховуючи наслідки пандемії COVID-19 у більшості європейських економік. Крім того, держави повинні прагнути вирівняти встановлені законом оклади у всіх освітніх рівнях і секторах, щоб сприяти кращим умовам праці для вчителів, а також підвищенню якості освіти. Нарешті, держави мають запроваджувати системне поетапне підвищення заробітної плати, щоб ефективно утримувати вчителів у професії, підвищуючи привабливість та престиж професії вчителя.
 
Умови праці та винагорода керівників шкіл також мають бути достатньо високими, щоб приваблювати талановитих й високоосвічених працівників. У багатьох країнах рівень оплати праці недостатньо високий, щоб наймати на роботу найкращих керівників шкіл і забезпечувати їм належну винагороду за працю.
 
Середньорічна заробітна плата (євро) вчителів у віці 25-64 років у державних школах, 2019/20
 
ISCED 02
Дошкільна освіта
ISCED 1
Початкова освіта
ISCED 24 
Неповна середня освіта
ISCED 34
Вища середня освіта
Бельгія (фр.)
45 634
44 623
43 463
55 100
Бельгія (нім.)
45 546
46 565 
47 911
53 435
Бельгія (фл.)
47 024
46 582
46 590
55 965
Болгарія
-
-
-
-
Чеська Республіка
14 986
18 052
17 935
18 594
Данія
52 749
64 032
64 457
75 989
Німеччина
-
60 792
67 007
70 913
Естонія
14 814
19 387
19 387
19 387
Ірландія
-
58 975
61 414
61 414
Греція 
17 328
17 328
18 522
18 522
Іспанія
-
-
-
-
Франція
36 696
35 744
40 311
45 214
Хорватія
-
-
-
-
Італія
29 157
29 157
31 269
33 261
Кіпр
-
-
-
-
Латвія
11 913
15 278
15 069 
16 499
Литва
18 576
18 576
18 576
18 576
Люксембург
-
-
-
-
Угорщина
11 214
11 706
11 706
12 730
Мальта
22 931
27 571
27 090
30 743
Нідерланди
56 127
56 127
65 212
65 212
Австрія
-
51 860
58 483
66 081
Польща
-
-
-
-
Португалія
32 467
29 488
29 224
31 484
Румунія
12 101
12 526
12 381
12 481
Словенія
21 372
25 671
26 349
27 774
Словаччина
 12 031
15 472 
 15 472
 16 109
Фінляндія
 34 406
45 301
50 398
56 929
Швеція
37 110
42 087
 43 785
44 603
Албанія
-
-
-
-
Боснія і Герцеговина
 7 344
 7 752
 8 160
 8 976
Швейцарія
-
-
-
-
Ісландія
 43 806
48 192
48 192
64 610
Ліхтенштейн
-
-
-
-
Чорногорія
11 827
11 827
11 827
11 827
Македонія
-
-
-
-
Норвегія
 48 391
53 419
53 419
57 952
Сербія
 -
8 007
8 007
8 040
Туреччина
-
-
-
-
 
За матеріалами сайту
ЦК Профспілки