Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Чи може працівник вільно обирати банк, через який отримувати заробітну плату?

Багатьом знайома ситуація, коли всім працівникам підприємства чи установи виплачують заробітну плату через один банк, вибраний керівництвом. І не важливо при цьому, чи зручно для працівників розташовані банкомати, чи задовольняють їх тарифи, чи може банк надати кожному працівнику потрібні саме йому додаткові послуги.

За таких умов постає питання, чи може працівник вільно обирати банк, через який отримувати заробітну плату?

Однозначна відповідь – ТАК.

Ось, що кажуть про це чинні закони.

Закон України Про оплату праці

Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати
...
За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.
...

Стаття 25. Заборона обмежень працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою

Забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством.

Рахунок для перерахування заробітної платні вказує працівник, а не роботодавець! І останній не в праві обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, в тому числі обирати банк

Для відкриття «зарплатного» рахунку банк має укласти відповідний договір з працівником. Роботодавець не може бути стороною цього договору. Власником «зарплатного» рахунку в банку є працівник, і тільки він може розпоряджатись ним.

Конституція України

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Жодним законом не передбачено обов’язку працівника укладати договір про відкриття рахунку для виплати заробітної плати з банком, вказаним роботодавцем.

Таким чином договір про відкриття «зарплатного» рахунку, який під примусом роботодавця укладає з банком працівник, може бути визнаний недійсним.

Керівники підприємств та установ не мають законних підстав примушувати працівників отримувати зарплату в одному для всіх банку.

Кожен має право вільно обирати банк, в тому числі і для отримання заробітної плати. Це право захищене Законами та Конституцією України.