Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Матеріальна допомога на оздоровлення

Згідно статті 57 Закону України «Про освіту» педагогічним та науково-педагогічним працівникам виплачується допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати).

Працівникам бібліотек (стаття 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу») та медичним працівникам (постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 р. № 524) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

Згідно роз’яснень відповідних міністерств, якщо педагогічним та науково-педагогічним працівникам виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу незалежно від обсягу педагогічного навантаження, то бібліотечним і медичним працівникам допомога на оздоровлення виплачується пропорційно відпрацьованого часу (якщо особа працює на 0,75 ставки, то допомога виплачується також у цьому розмірі – 75%).

Оскільки допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки зазначеним працівникам гарантована державою, подання працівником заяви на її виплату не обов’язкове.

У випадку поділу щорічної відпустки на частини, допомога на оздоровлення виплачується працівникові один раз на рік при наданні будь-якої з частин щорічної відпустки.

Не виплачується допомога на оздоровлення у випадках виплати за невикористану відпустку компенсації при звільненні.