Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Каштелян замість кастелянки

Згідно Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів» від 28.07.2010 р. № 327 з 1 листопада 2010 р. назву професії (роботи) «кастелянка» змінено на «каштелян».

Пунктом 2.14. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників (затверджений наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58) визначено, що запис про найменування роботи, професії або посади на яку прийнятий працівник, виконується відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій.

У зв’язку з вищевикладеним, в тих закладах, де не була проведена робота щодо приведення у відповідність до Класифікатору професій документів, рекомендую видати наказ (розпорядження) яким внести відповідні зміни, змінивши «кастелянка» на «каштелян» у:
  • штатному розписі;
  • наказі про прийому на роботу, якщо працівника за цією посадою прийнято після 1 листопада 2010 р.;
  • трудову книжку працівника:
    • якщо прийнятий до 01.11.2010 р. – запис «професія «кастелянка» перейменована на професію «каштелян», із зазначення у колонці № 4 підставу – назву й реквізити наказу про затвердження Класифікатора професій;
    • якщо прийнятий після 01.11.2010 р. – внести запис у відповідності до вимог пункту 2.10. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.