Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Пенсія за вислугу років з 1 квітня 2015 року

01.04.2015 року набуває чинності Закон України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пенсiйного забезпечення» від 02.03.2015 р.

Згідно даного Закону, право на пенсію за вислугу років  працiвники освiти, охорони здоров’я та соцiального забезпечення, незалежно вiд вiку за наявностi спецiального стажу роботи за перелiком, що затверджується у порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, повинні мати стаж роботи станом на 1 квiтня 2015 – не менше 25 рокiв та пiсля цiєї дати:

  • з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 рокiв 6 мiсяцiв;
  • з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 рокiв;
  • з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 рокiв 6 мiсяцiв;
  • з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 рокiв;
  • з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 рокiв 6 мiсяцiв;
  • з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 рокiв;
  • з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 рокiв 6 мiсяцiв;
  • з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 рокiв;
  • з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 рокiв 6 мiсяцiв;
  • з 1 квiтня 2024 року або пiсля цiєї дати – не менше 30 рокiв.

У перiод роботи особам, що отримують пенсії за віком або за вислугу років (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") та працюють,  пенсії призначенi вiдповiдно до цього Закону, розмiр яких перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть (на сьогоднi це – 1423 грн.), виплачуються в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру. Ця норма Закону діє з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р., а з 1 сiчня 2016 року пенсiї виплачуються без урахування одержуваної заробiтної плати (доходу).

У 2015 році, пiсля звiльнення з роботи виплата пенсій поновлюється (виплачується у повному розмірі, а не у розмірі 85%).