Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Гарантії та компенсації педагогічним працівникам під проходження курсів підвищення кваліфікації

Відповідно до п. 1.3. Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 р. № 930, метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників. Згідно з частиною першою ст. 57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує педагогічним працівникам, підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про гарантії компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.1997 р. № 695 для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки і навчання інших професій від виробництва, установлено такі мінімальні державні гарантії та компенсації:

  • збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час навчання. за вчителями та іншими працівниками освіти, які направляються на курси і до інститутів післядипломної педагогічної освіти , зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи;
  • оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад;
  • виплата добових за кожен день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень. Іногороднім працівникам протягом першого місяця навчання добові виплачуються в розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень, а в наступні місяці, до закінчення терміну навчання, тим, хто одержує заробітну плату у розмірі менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виплачується стипендії в розмірі 20 відсотків добових. На час навчання працівники забезпечуються гуртожитком готельного типу. У разі відсутності гуртожитку відшкодування витрат, пов»язаних з наймом житлового приміщення, провадиться в порядку, встановленому законодавством для службових відряджень;
  • оплата проїзду працівників, які направляються на навчання з відривом від виробництва, до місця навчання і назад, виплата добових за час перебування в дорозі і за час навчання, стипендії, відшкодування витрат, пов»язаних з наймом житлового приміщення, провадяться за місцем основної роботи.

Відповідно до пункту 14 розділу І Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 (із змінами, далі – Інструкція №59) за відрядженим зберігаються місце роботи (посада) та середній заробіток за час відрядження, в тому числі й за час перебування в дорозі.

Оплату праці працівників загальноосвітніх навчальних закладів провадять відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р.

Середня заробітна плата, що зберігається за працівником на період відрядження, обчислюється відповідно до пункту 8 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. №100 (далі - Порядок №100): нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів (годин), в у випадках, передбачених чинним законодавством, - календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включається, зокрема, суміщення професій і посад (п.3 Порядку № 100).