Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Робочий час педагогічних працівників навчальних загальноосвітніх закладів

Статтею 50 КЗпП визначено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Відповідно до ст. 51 КЗпП законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Регулювання робочого часу педагогічних працівників має свою істотну специфіку.

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про загальну середню освіту" норма годин на тарифну ставку педагогічного працівника становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

Педагогічне навантаження - це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Окрім цього навантаження, яке становить 18 годин на тиждень за тарифною ставкою, викладач здійснює також інші види педагогічної діяльності: класне керівництво, перевірка зошитів, завідування навчальними кабінетами, підготовка до занять тощо. Робочий час, який витрачається на виконання цієї роботи, жодними документами не внормовано.

Згідно з пунктом 21 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міносвіти від 20.12.93 р. N 455, в межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні нести всі види навчально-методичної роботи відповідно до посади, навчального плану.

Якщо вчитель протягом тижня виходить на роботу три дні і виконує встановлене Законом педагогічне навантаження - 18 навчальних годин на тиждень, то це не вважається роботою на умовах неповного робочого часу (тижня), оскільки ним виконується норма годин на тарифну ставку. У табелі обліку використання робочого часу відмічаються години роботи за розкладом занять.

Дні, у які у вчителя за розкладом уроків немає навчальних занять, не вважаються вихідними, оскільки впродовж цього часу вчителі залучаються до інших видів організаційно-педагогічної роботи (у т рому числі підготовка до шкільних, міжшкільних заходів, участь у педагогічній раді, засідання метод. об’єднання тощо).

Пунктом 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 (далі – Інструкція), встановлено, що ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв встановлюється відповідно до положення про навчальний заклад. Скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, що передбачається на вивчення предмету і не є підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті, півріччя, року.

Педагогічні працівники під час канікул повинні знаходитись у закладі в той же час, що передбачено розкладом уроків. Директор має право на час канікул змінити розклад шляхом видання відповідного наказу, розпорядження (наприклад: вчителі, вихователі, керівники гуртків повинні приходити у заклад на 8 годин у дні, коли за розкладом занять у них є навчальні заняття, знаходитись у закладі кількість годин, передбачених розкладом). Можливі інші варіанти.

Питання залучення педагогічних працівників до чергування в закладі регулюється п. 24 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку. Графік чергування та його тривалість затверджується керівником закладу за погодженням з педагогічним колективом та профспілковим комітетом.