Е-лікарняний

Е-лікарняні є підставою для отримання допомог від Фонду соціального страхування України, а також оплату перших п’яти днів лікування хвороб або травм своїх співробітників, які здійснюють роботодавці.


Відрізняється е-лікарняний від паперового тим, що перші складаються в електронній формі (хоча за бажанням роботодавця можуть бути роздрукованими), другі — виключно у паперовій формі. Під час відкриття е-лікарняного лікар повинен вносити до системи не лише найменування страхувальника, а й його податковий номер в ЄДР. Тож роботодавці мають проінформувати працівників про податковий номер свого підприємства.

 

Серед принципових відмінностей варто виділити і те, що е-лікарняні не мають серії. Окрім того е-лікарняні видаються за нещодавно оновленими кодами причин тимчасової непрацездатності.


Як свідчить практика, в першу чергу бажано усім своїм працівникам повідомити правильну назву та код ЄДРПОУ підприємства (установи). Якщо лікар невірно внесе дані про підприємство, то листок непрацездатності не буде відображений в кабінеті страхувальника на сайті Пенсійного Фонду. Тобто, лікарняний ви просто не знайдете. Тому інформація про місце роботи є критично важливою при оформленні е-лікарняних.


Якщо ваш працівник захворів і повідомив про те, що йому видано електронний листок непрацездатності:


1. Для організації роботи роботодавцю слід визначити порядок та коло осіб, які будуть відповідати за роботу з е-лікарняними. Отримання е-лікарняного не впливає на процедуру призначення, розрахунку та виплати матеріального забезпечення від ФССУ, але має бути визначена особі, яка буде відслідковувати наявність е-лікарняних в особистому кабінеті на сайті Пенсійного Фонду.


2. Перевірити наявність е-лікарняного в кабінеті Пенсійного Фонду. Для роботодавців він має бути доступний відразу після відкриття. І ця інформація дасть можливість роботодавцю вірно відобразити інформацію в табелі обліку робочого часу.


Про відкриття е-лікарняного роботодавець отримує сповіщення в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Щоб довідатися, чи закритий листок непрацездатності працівнику, він має стежити за ним у кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.


Підстава для призначення матеріального забезпечення за е-лікарняним у роботодавця виникає у разі закриття е-лікарняного, а у разі вагітності та пологів — у разі відкриття е-лікарняного.


Слід зауважити, що статус у нього відразу буде «закритий», але до закінчення терміну лікування лікар може змінити дати перебування на лікарняному. Саме тому, всі дії по призначенню та нарахуванню допомоги по тимчасовій непрацездатності слід роботи після закінчення терміну лікування, вказаному у листку непрацездатності.


3. Е-лікарняний, за рішенням роботодавця, або друкується або залишається в електронній формі в кадровій службі. Працівнику не потрібно роздруковувати е-лікарняний та надавати роботодавцю будь-яких паперових підтверджень про тимчасову непрацездатність.


4. Кадри або інша відповідальна особа визначає страховий стаж, для встановлення розміру допомоги. Як і в разі паперового лікарняного листка, розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності складе від 50 % до 100 % середнього доходу застрахованої особи залежно від тривалості стажу, а розмір допомоги по вагітності та пологах — 100 % середнього доходу.


5. Далі інформація потрапляє до комісії (уповноваженого) із соціального страхування, яка призначає допомогу та оформлює своє рішення протоколом встановленої форми. Згідно законодавства термін призначення допомоги не може перевищувати 10 днів з моменту закриття лікарняного. Комісії не слід забувати про позначки про порушення режиму та стан алкогольного сп’яніння, які присутні і в електронній формі лікарняного так же, як і в паперовій.


6. Бухгалтерія здійснює розрахунок матеріального забезпечення на підставі лікарняного та рішення комісії із соціального страхування, формує заяву-розрахунок та не пізніше, як 5 робочих днів з дати прийняття рішення комісії, надсилає її до робочого органу Фонду. Важливо! У Е-лікарняного відсутня серія, лише присвоюється унікальний номер. Тому заяви-розрахунки слід подавати окремо, від звичайних листків непрацездатності.


Слід зазначити, якщо пацієнту було відкрито лікарняний на бланку, то його продовження аж до закриття має здійснюватися виключно у паперовому виді навіть у разі переходу лікарні на електронний формат.


7. При оформленні заяви-розрахунку слід уважно перевірити причини непрацездатності, які відрізняються від паперових лікарняних. Так, в Е-лікарняних.


«1 — Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві»;


«2 — Вагітність і пологи»;


«3 — Необхідність догляду за хворою дитиною»;


«4 — Необхідність догляду за хворим членом сім’ї»;


«5 — Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною»;


«6 — Карантин, встановлений відповідно до законодавства»;


«7 — Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства»;


«8 — Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу»;


«9 — Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу» (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта);


«10 — Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2».


У разі наявності в медичному висновку відмітки про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта причина непрацездатності «Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві» після завершення розслідування може бути змінена Фондом соціального страхування України на підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання на причини: «11 — Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання»;


«12 — Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві».


Наразі ситуація з порядком оплати е-лікарняних для сумісників законодавчо не врегульована. Адже відповідно до Закону № 1105 сумісникам призначається матеріальне забезпечення на підставі копії листка непрацездатності, засвідчена керівником за основним місцем роботи і печаткою. Однак про те, як реалізувати таку вимогу Закону № 1105 у разі видачі працівнику е-лікарняного, у нормативці ані слова. Тож роботодавцям, на нашу думку, не залишається нічого іншого, як тимчасово передбачити у документообігу на підприємстві використання паперової роздруківки е-лікарняного і чекати відповідних чергових змін від законотворців і роз’яснень від Фонду соцстраху.