Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Стосовно внесення інформації про атестацію педагогічних працівників в трудову книжку

Стосовно внесення інформації про атестацію педагогічних працівників в трудову книжку

Правила заповнення трудових книжок працівників регламентовано Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція № 58). Відсутні інші нормативні документи, що регламентують порядок заповнення трудових книжок.

Пунктом 2.2. Інструкції передбачено, що до трудової книжки вносяться:

  • відомості про працівника: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження;
  • відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення;
  • відомості про нагородження і заохочення: про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіхи в роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України;
  • відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв’язку з цим винагороди.

За змістом пункту перелік є вичерпаним. Внесення іншої інформації ним не передбачено.

Пунктом 2.14. Інструкції передбачено внесення запису на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах. Звертаю увагу, що мова йде саме про атестацію робочого місця, а не атестацію працівника, а тому цей пункт не має відношення до атестації педагогічних працівників.

У вищезазначеному пункті також зазначено, що якщо працівнику в період роботи надається новий розряд, тоді про це в установленому порядку робиться відповідний запис. Так як це Інструкція про ведення трудових книжок, а трудова книжка містить інформацію про роботу, мається на увазі саме кваліфікаційній розряд, а не розряд по якому нараховується та сплачується заробітна плата

За підсумками атестації педагогічним працівникам присвоюється категорія, а не розряд, тому даний пункт не передбачає внесення результатів атестації педагогічних працівників в трудову книжку.

За пунктом 2.18. до трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів такі записи:

  • про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на тих, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби;
  • про час навчання у професійних навчально-виховних закладах та інших закладах у навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо);
  • про час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи і час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) та про час перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі, крім випадків, зазначених у пункті 2.16 Інструкції № 58;
  • про роботу як членів колгоспу — у тому разі, коли чинним законодавством передбачене зарахування цієї роботи в загальний трудовий стаж працівників;
  • про час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду (п. «є» ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення»), у тому числі за пристарілим, який досяг 80-річного віку (згідно з медичним висновком);
  • безробітним особам про період одержання допомоги по безробіттю заноситься у трудову книжку органом державної служби зайнятості населення (п. 2.19 Інструкції № 58).

Перелік також є вичерпаним, розширенню не підлягає.

Отже, Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників не передбачено внесення записів про результати атестації педагогічних працівників до їх трудових книжок.