Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Змінено порядок виходу педагогічних працівників на пенсію за вислугою років

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 р. № 911-VIII змінено порядок виходу на пенсію за вислугою років педагогічних працівників. Якщо раніш для виходу на пенсію достатньо було відпрацювати відповідну кількість років на посадах, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» від 4 листопада 1993 р. № 909, то зараз педагогічні працівники можуть вийти на пенсію за вислугою років тільки після досягнення 55 років.

До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вислугу рокiв мають працiвники освiти, охорони здоров’я та соцiального забезпечення: якi в перiод до 1 сiчня 2016 року мали вислугу рокiв на вiдповiдних посадах не менше тривалостi, передбаченої абзацами першим та другим цього пункту;

1971 року народження i старшi за наявностi вислуги рокiв на цих посадах, передбаченої абзацами другим – одинадцятим цього пункту, та пiсля досягнення ними такого вiку:

50 рокiв – якi народилися з 1 сiчня 1966 року по 30 червня 1966 року;
50 рокiв 6 мiсяцiв – якi народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року;
51 рiк – якi народилися з 1 сiчня 1967 року по 30 червня 1967 року;
51 рiк 6 мiсяцiв – якi народилися з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967 року;
52 роки – якi народилися з 1 сiчня 1968 року по 30 червня 1968 року;
52 роки 6 мiсяцiв – якi народилися з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року;
53 роки – якi народилися з 1 сiчня 1969 року по 30 червня 1969 року;
53 роки 6 мiсяцiв – якi народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року;
54 роки – якi народилися з 1 сiчня 1970 року по 30 червня 1970 року;
54 роки 6 мiсяцiв – якi народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1970 року;
55 рокiв – якi народилися з 1 сiчня 1971 року.