Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (ЗОО ППОНУ)
Стосовно зменшення чисельності штату працівників загальноосвітніх навчальних закладів

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 р. № 911-VIII встановлено, що обласні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування повинні забезпечити скорочення працiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв (крiм педагогiчних) щонайменше на 10 вiдсоткiв.

Це не норма прямої дії.

Вищезазначеним Законом передбачено, що Кабiнет Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом повинен забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом та забезпечити перегляд типових та примiрних штатiв бюджетних установ з метою скорочення керiвного, адмiнiстративного, управлiнського, господарсько-обслуговуючого персоналу, водiїв, робiтникiв, якi обслуговують громадськi будiвлi, щонайменше на10 вiдсоткiв.

Таким чином, скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів може відбуватись тільки після того, як Міністерство освіти і науки України внесе відповідні зміни у наказ від 06.12.2010 р. № 1205, яким затверджено Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів.